IFS

När IFS stod inför omförhandling av hyresavtalet, var det läge att ta ett helhetsgrepp. Kontorsytorna i Mjärdevi upplevdes dåligt disponerade, och alla medarbetare fick helt enkelt inte plats.

Nu ville man ha smarta lösningar och öppna, gemensamma ytor. Uppdraget gick till Stångebro Bygg.

”Samarbetet med Stångebro Bygg har fungerat väldigt bra, konstaterar Per Wange, ansvarig projektledare på IFS. Det vi uppskattade mest var den öppna kontakten och den öppna entreprenaden, som gjorde att vi fick total insyn i byggprojektet. Vi hade full kontroll på alla kostnader och det innebar också att vi fick mer för projektpengarna än vi trott från början. Tillsammans kunde vi påverka projektet, vilket gjorde att både Stångebro Bygg och vi blev mycket nöjda med resultatet.”

 

Per WangePer-Wange

Projektledare IFS