Filbyterhuset

Mitt i centrala Linköping ligger kvarteret Apoteket. Huset består av butiker på nedre plan. Våningar ovanför rymmer olika hyresgäster och här handlade uppdraget om att renovera och anpassa lokalerna till de olika verksamheterna. Projektet har löpt i olika etapper under ett par års tid och vi har haft huvudansvaret i den här samverksansentreprenaden. Det centrala läget och tidsfaktorn var de stora utmaningarna, men allt löpte perfekt enligt planerna.

Adress

Stora Torget, Linköping

Yta

5 000 m2

Tidsperiod

2003-2005

Uppdrag

Lokalanpassning