Linköping City Airport

Linköping som är en del av den expansiva Fjärde Storstadsregionen, finns nu med på den internationella flygdestinationskartan. Glädjen var stor när KLM beslutade att starta en ny flyglinje mellan Linköping och Amsterdam. Men det krävde också en snabb utbyggnad av den befintliga flygterminalen. Vi på Stångebro Bygg föreslog en entreprenad i samverkan, vilket var mycket lämpligt för att bl a klara det tuffa tidschema som gällde.

Den 30 mars invigdes ”nya” flygterminalen under pompa och ståt. Premiärturen genomfördes som planerat och därmed var den nya flyglinjen igång.

Adress

Åkerbogatan, Linköping

Yta

ca 600 m2

Period

Oktober 07 – april 08

Uppdrag

Om- och tillbyggnad av flygterminal