Ljungsbro folktandvård

Ombyggnad av f.d. postkontor till ny lokal för Foiktandvård. Projektet är en del i den totala ombyggnaden av fastigheten Malfors 4:44. Vidare kommer bordtennislokal samt Oppen Forskola att flyttas till nya lokaler i fastigheten. Detta för att frigöra hela plan 2 för 21 nya lägenheter i trygghetsboende. (start aug. 2012.)

Uppdrag

Ombyggnad till ny Folktandvård

Adress

Evastigen, Ljungsbro

Ombyggd yta

300 m2

Beställare

Isidorum AB

Tidsperiod

Aug. 2011 -jan. 2012