Hållbarhet

Vi på Stångebro Bygg vill tänka framåt och i nya banor. Vi är ett företag som tar ansvar och som även vill arbeta med ansvarsfulla kunder. Vi drivs av att ta nya steg och vara öppna för nya satsningar.

Bygg- och fastighetsbranschen har stor klimatpåverkan, vilket har lett till att klimatmål och klimatbokslut blivit allt viktigare. Vi arbetar nu med att få in uppgifter i vårt affärssystem, vilket ska göra det betydligt enklare att se vår klimatpåverkan i varje projekt. Vi har också engagerat oss i ÖBKN (Östergötland bygger klimatneutralt). Det är en grupp företag som har gått samman med målet att nå en halverad klimatpåverkan för hela bygg- och fastighetssektorns värdekedja år 2030 och en klimatneutral värdekedja senast år 2045.

Projekt i massivträ och fordon som är hybrider, elbilar eller går på HVO är andra exempel på vårt engagemang. Vi vill helt enkelt vara med och skapa en mer klimatvänlig och innovativ bransch.

Vi vill bygga schysst och hållbart. Därför är vi med i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Här samverkar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill ta ansvar för vår bransch – nu och i framtiden.

Certifiering för ökad kvalitet

I vårt sätt att arbeta har kvalitetsfrågor en avgörande betydelse. Därför har hela företaget genomgått en så kallad Povelcertifiering. Povel är ett verksamhetsledningssystem för vår bransch med stort fokus på bland annat miljö, kvalitetskrav, analys och utveckling. Systemet är ett värdefullt verktyg, eftersom det ger oss en tydlig struktur att arbeta utifrån samtidigt som det är en trygghet för våra kunder. Det här har varit ett omfattande, men samtidigt roligt arbete som gör oss ännu starkare på vår marknad.

Hållbarhet ur olika perspektiv

Miljömässig hållbarhet

Satsar man på kvalitet, så satsar man också hållbart. Det är en enkel sanning. Vi är stolta över våra projekt som ger befintliga byggnader nya användningsområden, ökad livslängd och en uppskattad trivsel. Och vi är stolta över att bygga nytt som ska finnas med oss många år framöver.

Ekonomisk hållbarhet

Stångebro Bygg är ett solitt företag med sund ekonomi. Vi har stabila ägare, utan kortsiktiga krav. Tvärtom, så tror vi på långsiktiga relationer med nöjda kunder som återkommer.

En välmående ekonomi ger företaget en trygghet och möjlighet att ständigt utvecklas.

Social hållbarhet

Vi värdesätter våra anställda, som ska ha en trygg, utvecklande och trevlig arbetsplats. Etik och moral är två huvudfrågor, som ryms under våra kärnvärden ”öppenhet” och ärlighet”.

Våra medarbetare är delaktiga i företagets strategiska inriktning och utveckling. Tillsammans vårdar vi vårt varumärke och vår framtid.

Vi har ett stort engagemang i Tappra Barn, där vi är stolt guldpartner. Det är en organisation som finns på olika orter och som stöttar arbetet med barn som har det tufft i livet. De arbetar lokalt och där kan vi se att de gör stor nytta.