Hållbarhet

Vi på Stångebro Bygg vill tänka framåt och i nya banor. Vi är ett företag som tar ansvar och som även vill arbeta med ansvarsfulla kunder. Vi drivs av att ta nya steg och vara öppna för nya satsningar.

Bygg- och fastighetsbranschen har stor klimatpåverkan, vilket har lett till att klimatmål och klimatbokslut blivit allt viktigare. Vi arbetar nu med att få in uppgifter i vårt affärssystem, vilket ska göra det betydligt enklare att se vår klimatpåverkan i varje projekt. Vi har också engagerat oss i ÖBKN (Östergötland bygger klimatneutralt). Det är en grupp företag som har gått samman med målet att nå en halverad klimatpåverkan för hela bygg- och fastighetssektorns värdekedja år 2030 och en klimatneutral värdekedja senast år 2045.

Projekt i massivträ och fordon som är hybrider, elbilar eller går på HVO är andra exempel på vårt engagemang. Vi vill helt enkelt vara med och skapa en mer klimatvänlig och innovativ bransch.

Vi vill bygga schysst och hållbart. Därför är vi med i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Här samverkar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill ta ansvar för vår bransch – nu och i framtiden.

Certifiering för ökad kvalitet

I vårt sätt att arbeta har kvalitetsfrågor en avgörande betydelse. Därför har hela företaget genomgått en så kallad Povelcertifiering. Povel är ett verksamhetsledningssystem för vår bransch med stort fokus på bland annat miljö, kvalitetskrav, analys och utveckling. Systemet är ett värdefullt verktyg, eftersom det ger oss en tydlig struktur att arbeta utifrån samtidigt som det är en trygghet för våra kunder. Det här har varit ett omfattande, men samtidigt roligt arbete som gör oss ännu starkare på vår marknad.

Hållbarhet ur olika perspektiv

Miljö

Satsar man på kvalitet, så satsar man också hållbart. Det är en enkel sanning. Vi är stolta över våra projekt som ger befintliga byggnader nya användningsområden, ökad livslängd och en uppskattad trivsel. Och vi är stolta över att bygga nytt som ska finnas med oss många år framöver.

Ekonomi

Stångebro Bygg är ett solitt företag med sund ekonomi. Vi har stabila ägare, utan kortsiktiga krav. Tvärtom, så tror vi på långsiktiga relationer med nöjda kunder som återkommer.

En välmående ekonomi ger företaget en trygghet och möjlighet att ständigt utvecklas.

Socialt

Vi värdesätter våra anställda, som ska ha en trygg, utvecklande och trevlig arbetsplats. Etik och moral är två huvudfrågor, som ryms under våra kärnvärden ”öppenhet” och ärlighet”.

Våra medarbetare är delaktiga i företagets strategiska inriktning och utveckling. Tillsammans vårdar vi vårt varumärke och vår framtid.

Vi har ett stort engagemang i Tappra Barn, där vi är stolt guldpartner. Det är en organisation som finns på olika orter och som stöttar arbetet med barn som har det tufft i livet. De arbetar lokalt och där kan vi se att de gör stor nytta.

Massivträ

Idag finns ett stort intresse för att bygga i massivträ, något som Stångebro Bygg har gedigen erfarenhet av.

Miljö

Förnyelsebart: Ett av de få byggmaterial som ständigt återbildas.
Binder koldioxid: 1m3 trä binder 900 kg koldioxid eller 1 kg trä binder 1,8 kg koldioxid.
Energiåtgång vid utvinning: Är väsentligt lägre än för motsvarande byggprodukter. Bl a används biomassa vid torkning av virke vilket då blir CO2 neutralt.

Fukt

Fuktkapacitans (ett byggmaterials förmåga att utjämna variationer i fukttillförseln). Trä fungerar som en buffert för fuktutjämningar och ger därmed ett jämnare inomhusklimat. (Färg och tapet gör att dessa egenskaper försämras).

Värme/kyla

Simuleringar har visat att ett massivträelement (200 mm) har samma värmelagringsförmåga som betong med samma tjocklek. Samtidigt har massivträ låg värmeledningsförmåga. Detta sammantaget innebär att det tar lång tid innan värmetopparna på en väggs utsida når insidan. Dessa förhållanden har betydelse på vår och höst då värme och kylbehov kan begränsas.

Ljud

En limmad massivträvägg (120 mm) mellan kontorsrum dämpar ca 34dB+C50-3150. Motsvarande mellanvägg av gips avsedd för avskiljning mellan kontorsrum dämpar 35dBA.

Solida plattbjälklag mellan våningar som används tillsammans med fribärande undertak ger ett mycket bra resultat på ljudreduktion.

Brand

Hellimmande flerskiktsskivor (massivträblock) har bra egenskaper då konstruktionen är tät och inbränningen är endimensionell (0,65mm/min). Brandklass REI 60 i vägg uppnås med massivträblock 175 mm. Brandklass REI 60 i bjälklag uppnås med massivträblock 133 mm. För att uppnå andra krav i BBR kan det vara nödvändigt att kombinera med andra material. Boendesprinkler kan också övervägas.

Träfiberisolering

Miljö

Naturprodukt: 95% trämassa, 5% ammoniumpolyfosfat.
Förnyelsebart: Ett av få byggmaterial som ständigt återbildas.
Återanvändning: Kan återanvändas, är energiåtervinningsbart samt deponibart.
Användarvänlig: En mjuk fiber mot människans hud och slemhinnor. Samma råvara som för exempelvis till blöjor för barn.

Fukt

Byggnadsvårdande: minskad mögelrisk eftersom materialet balanserar fukten och vädrar bort den ur byggkonstruktionen. Träfibern har sina naturligt röthämmande egenskaper. Ingen plastfolie behövs.

Värme/kyla

Luftrörelsetät: Låg luftgenomsläpplighet = låg inre konvektion.

  • Densitet: Ca 40 kg/m3 (mineralull ca 25 kg/m3).
  • Lambda D: 0.038 W/(m’K).

Ljud

Ljudisolering: hög densitet med tät och homogen fiberstruktur ger en effektiv ljudisolerande effekt.
BrandBrandspridning: innehåller 5 procent ammoniumpolyfosfat som vid upphettning förbrukar syre. Leder värme betydligt sämre än t ex glas, sten eller stål. Minskar risken för brandspridning. Avger dessutom inga giftiga gaser.