Skip to main content

Asfaltgruppen Öst AB

I ett för verksamheten strategiskt läge har Asfaltsgruppen Öst AB byggt sina nya kontors- och verkstadslokaler. Från Jägarvallen når man lätt de stora vägarna och deras egen nya anläggning för asfaltstillverkning. En stor del av kontorslokalerna hyrs ut till entreprenadföretaget BEFAB, som även kan utnyttja verkstad och tvätthall.

Adress

Jägarvallsvägen 3, Linköping

Yta

ca 1 250 m2

Tidsperiod

Juni 08 – februari 07

Uppdrag

Nybyggnad av kontors- och verkstadslokaler