Skip to main content
Kulturbyggnader

Vi renoverar och bevarar vårt lands kulturhistoriska byggnader

Renovering och ombyggnad av kulturbyggnader är något av Stångbro Byggs specialitet.

Därför är det extra hedrande att få uppdrag i dessa unika miljöer. Projekten omfattar allt från Linköpings slott och S:t Lars kyrka till Vreta Kloster kyrkby och Domkyrkans församlingshem i Linköping. Ett av de senaste projekten var Söderbaumska villan (Danska konsulatet) i Linköping, som nu har fått tillbaka sin stolta själ. I den här typen av renoveringsprojekt får våra duktiga hantverkare visa prov på sin yrkesskicklighet.

Vi renoverar för att bevara

Oftast handlar det om genomgripande renoveringar, där varsamt bevarande går hand i hand med nutidens krav på funktionella lösningar. Arbetet sker i nära samverkan med fastighetsägare, hyresgäster och kunniga arkitekter.

Vårt uppskattade arbetssätt ”entreprenader i samverkan” skapar engagemang och trygghet för alla.

Stångebro Bygg utvecklar och bevarar kulturbyggnader

Att arbeta i en gammal, kulturhistorisk miljö kräver kunskap, lyhördhet och varsamhet.

Vi är en del av nätverket Byggnadsvård Östergötland

I nätverket för Byggnadsvård Öst får vi samverka med människor som är engagerade och har stora specialkunskaper i olika byggnadsvårdstekniker. Här samlas bland annat snickare, murare, fönsterhantverkare, antikvarier, byggnadsvårdsbutiker, arkitekter, målare och konsulter. Byggnadsvård Östergötland ingår i det nationella nätverket Byggnadsvårdsföretagen (BVF).

Modern teknik

En stor utmaning är att få in modern teknik i anrika byggnader, exempelvis ljud, ljus, kommunikation, ventilation, värme och hissar. Dagens krav måste gå hand i hand med kunskap och respekt. Vår erfarenhet visar att ingenting är omöjligt. Några exempel är Danska konsulatet i Linköping, Vreta Klosters kyrkby och Domkyrkans församlingshem. De äldsta byggnaderna har anor från 1200-talet. Då gäller det att veta vad som ska göras och hur.

Omsorg i detaljer

Att arbeta med den här typen av projekt är komplicerat och förknippat med höga krav. Byggnaderna bär på kunskap om äldre tiders hantverk och berättar om livet som levdes, kunskap som är viktigt att bevara. I varje projekt – stort som smått – finns en omsorg in i minsta detalj. På Stångebro Bygg har vi goda kunskaper om förutsättningar i äldre byggnader. Vi vet hur de ska renoveras för att klara framtiden och hur kostnaderna ska beräknas.

    ”Tillsammans med Svenska kyrkan, Östergötlands museum och alla entreprenörer har vi genomfört ett framgångsrikt samverkansprojekt med leverans i utsatt tid.”

    Fredrik Engvall, ansvarig projektledare på Stångebro Bygg om renoveringen av domkyrkans församlingshem.