Skip to main content
  • Trygg, hållbar och smidig nyproduktion

Hållbarhet i allt vi gör

Hållbarhet är en god tanke – att värna om miljö, människor och tillgångar för att skapa bra förutsättningar och en framtid åt alla. Men för oss på Stångebro Bygg är hållbarhet mer än så. Tankarna ska omsättas till mål och handling i vår byggvardag. Hållbarhet är en naturlig del i allt vi gör. På så sätt bidrar vi med det vi kan!

Framtidsinriktade och hållbara lösningar för bygg- och fastighetssektorn

Bygg- och fastighetsbranschen har stor klimatpåverkan, vilket har lett till att klimatmål och klimatbokslut blivit allt viktigare. Vi arbetar nu med att få in uppgifter i vårt affärssystem, vilket ska göra det betydligt enklare att se vår klimatpåverkan i varje projekt. Vi har också engagerat oss i ÖBKN (Östergötland bygger klimatneutralt). Det är en grupp företag som har gått samman med målet att nå en halverad klimatpåverkan för hela bygg- och fastighetssektorns värdekedja år 2030 och en klimatneutral värdekedja senast år 2045.

Projekt i massivträ och fordon som är hybrider, elbilar eller går på HVO är andra exempel på vårt engagemang. Vi vill helt enkelt vara med och skapa en mer klimatvänlig och innovativ bransch.

Vi vill bygga schysst och hållbart. Därför är vi med i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Här samverkar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill ta ansvar för vår bransch – nu och i framtiden.

Certifiering för ökad kvalitet

I vårt sätt att arbeta har kvalitetsfrågor en avgörande betydelse. Därför har hela företaget genomgått omfattande strukturering och uppgradering av  processer och system och implementerat ett robust verksamhetsledningssystem. Vi lägger stort fokus på bland annat miljö, kvalitetskrav, analys och utveckling.

Vår BKMA-certifiering visar på ett systematiskt tillvägagångssätt där kundens, anställdas och myndigheternas krav och önskemål uppfylls på bästa möjliga sätt. Det innebär att vår dagliga verksamhet är utformad för att konsekvent uppfylla projekt-, bransch- och myndighetskrav. Detta arbetssätt innebär en tydlig struktur och effektivitet, allt från ledningsmöten till sista spiken, det vill säga de mest detaljerade aspekterna av varje projekt.

  • Vår miljö idag och i framtiden

    Stångebro Bygg vill göra det enklare att bygga – inte bara idag, utan även för framtida generationer. Vi arbetar systematiskt för att minska vår miljö och klimatpåverkan.

  • Sund ekonomi ger rätt förutsättningar

    Vårt värde bygger på en stark ekonomi, väl genomförda projekt och hög kompetens i hela personalgruppen. Vi ser inte expansion som ett självändamål utan strävar efter en balanserad tillväxt, med långsiktiga mål.
  • En social omsorg för allas bästa

    Våra medarbetare ska ha anständiga arbetsvillkor, möjlighet att utveckla sin kompetens och bibehålla god hälsa, med stort fokus på säkerhet. Vi vill skapa en jämlik, jämställd och inkluderande arbetsplats.