Skip to main content

Här kan du läsa mer om oss på Stångebro Bygg AB

Stångebro Bygg AB startades 1998 av två mycket erfarna NCC-chefer och två större fastighetsägare i Linköping. Målet var att skapa ett byggföretag som på ett tryggt sätt, med öppna böcker och i nära samverkan skulle kunna bistå fastighetsföretagen under utvecklingen och förädlingen av deras fastigheter. Detta samarbete har lett fram till att samverkan är en del av vårt DNA. Vi har djupgående förståelse för fastighetsägarens situation och vi tänker alltid utifrån ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Men inte minst satsar vi på samverkan för att det skapar förutsättningar för en av de viktigaste aspekterna i vårt ägardirektiv, nämligen att alla ska må bra, med det menar vi alla som är involverade i våra projekt, inte bara våra egna medarbetare.

Vi är ett byggföretag, men framförallt är vi ett projektorienterat företag. Vår roll är att ta ansvar för helheten, något som våra kunder uppskattar. Många ser oss nästan som en del av deras egen verksamhet.

Idag är vi 27 medarbetare som bidrar till Linköpings och regionens utveckling.

Vårt löfte är också vår ledstjärna – vi gör det enklare att bygga.

Stångebro Bygg AB skapar ett självklart mervärde för våra kunder genom gemensamma värderingar och genom samverkansprojekt med öppenhet och ärlighet som ledord. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi framtidens fastigheter med långsiktig lönsamhet och optimal miljöhänsyn.

En smidig, förtroendefull och kompetent samverkan

  • Rätt produkt
  • Rätt kostnad
  • Rätt tid

Vi har oftast samma kontaktperson genom hela projektet, från förundersökning och kalkyl till produktion och överlämning. Er kontaktperson är extra insatt i specifika krav, förutsättningar och detaljer. Det resulterar i bättre överblick, och ser till att alla delar av projektet hålls samman och att ingenting går förlorat i övergången mellan olika faser. Den här arbetsmodellen säkerställer kontinuitet och effektivitet, underlättar kommunikation och samarbete inom projektgruppen samt bygger dessutom starka relationer och förtroende.

Framgångsrika samverkansprojekt

Stångebro Bygg arbetar huvudsakligen utifrån en modell som vi kallar Entreprenader i samverkan, en stor fördel för alla inblandade. Det ger en lyhördhet och öppenhet som resulterar i effektiv projektstyrning, överblick, gemensamt ansvar och starka relationer. En viktig förutsättning är en väl fungerande projektgrupp, där alla har tydliga ansvarsområden och ett uttalat mål. Ofta har vi en person som följer hela projektet och är extra insatt i de aktuella förutsättningarna. Vi skapar ett starkt kontaktnät där samsyn, kunskap och gemensamma ambitioner skapar goda förutsättningar för ett kvalitetstänkande i alla led.

Överblick ger kontroll

För oss är ordning och reda en självklarhet. Likaså att våra kunder ska mötas med öppenhet, ärlighet och veta att vi har full kontroll i projekten. Alla medverkande har en nödvändig överblick, vilket skapar en värdefull känsla av ansvar. Vårt eget rapporteringssystem NEXT är mycket uppskattat. Här kan våra kunder via eget lösenord när som helst gå in och följa projektets utveckling på olika plan. NEXT ger bland annat viktig information om ekonomi, inköp och planering.

En öppen prissättning

Vi garanterar en total överblick av projektet och kan i ett tidigt skede ge en ärlig prisbild. Om oväntade förändringar uppstår diskuterar vi alltid det med vår beställare. Vi kan också hjälpa våra kunder att eventuellt finna och söka rätt bidrag till olika former av projekt. Ett extra jobb som kan löna sig snabbt!

Goda relationer för ökad delaktighet

Samverkansmodellen öppnar upp för bättre relationer. Det i sin tur leder till ökat ansvar och delaktighet. Vi utestänger aldrig beställaren från projektet. Tvärtom, så handlar det om lyhördhet och en ständig dialog. Det är därför vi har så nöjda kunder.

Kompetens innebär kostnadseffektivitet

Vi engagerar rätt personer till rätt projekt. Det är en kvalitetsgaranti för oss själva och våra beställare. Det i sin tur skapar smidiga projekt utan förseningar. Vi brukar säga att kompetens är kostnadseffektivt.


Vi är en del av Rotundagruppen

ROT ska göras RÄTT – Med hållbarhet som ledstjärna

Ingen kan vara bäst på allt. Men alla kan vara bäst på något. Rotunda samlar svensk nischkompetens inom ROT-branschen under ett och samma tak – en modell som möjliggör att varje byggprojekt kan skräddarsys och anpassas helt efter kundbehovet. I vår koncern blir du en i familjen men samtidigt din egen entreprenör. Det brukar visst kallas win-win.

Nischkompetensen och lokalkännedomen hos våra erfarna ROT-stjärnor gör att vi kan erbjuda beställaren det som krävs för att göra ROT rätt. Särskilt i omfattande projekt som löper över lång tid vet vi från erfarenhet att de små detaljerna gör all skillnad i världen.