Skip to main content
Trygg, hållbar och smidig nyproduktion

Trygga, hållbara och smidiga nybyggnationsprojekt

Vi brinner för våra projekt och att utveckla branschen. Vår ledstjärna – Vi gör det enklare att bygga – beskriver vår ansvarsfulla ambition. Det ska vara tryggt, hållbart och smidigt att anlita oss. Vi är ett byggföretag, men framför allt är vi ett projektorienterat företag. Vår roll är att ta ansvar för helheten, något som våra kunder uppskattar. Många kunder ser oss nästan som en del av deras egen organisation. Det ser vi själva som ett gott betyg!

Helhetsansvar vid nybyggnation borgar för trygghet

Stångebro Bygg har de resurser och gedigna kunskaper som krävs för att ta helhetsansvar för både små och stora projekt. Vi lyssnar på våra kunders behov och gör rätt från början med ett hållbart tänk. Vi är en stabil partner. Resultatet blir kostnadseffektiv kvalitet och trygghet för våra kunder.

Anlita Stångebro Bygg för nybyggnation av:

  • Kommersiella fastigheter
  • Handelsfastigheter
  • Idrottshallar och skolbyggnader
  • Grupp- och äldreboenden
  • Kontor

Framgångsrika samverkansprojekt

Stångebro Bygg arbetar huvudsakligen utifrån en modell som vi kallar Entreprenader i samverkan, vilket är till stor fördel för alla inblandade parter. Det ger en lyhördhet och öppenhet, som resulterar i en effektiv projektstyrning, överblick, gemensamt ansvar och starka relationer. En viktig förutsättning är en väl fungerande projektgrupp. Alla har tydliga ansvarsområden och ett uttalat mål. Här har vi skapat ett starkt kontaktnät, där samsyn, kunskap och gemensamma ambitioner skapar goda förutsättningar för ett kvalitetstänkande i alla led.

BKMA-certifiering för ökad kvalitet

I vårt sätt att arbeta har kvalitetsfrågor en avgörande betydelse. Därför har hela företaget genomgått omfattande strukturering och uppgradering av  processer och system och implementerat ett robust verksamhetsledningssystem. Vi lägger stort fokus på bland annat miljö, kvalitetskrav, analys och utveckling.Vår BKMA-certifiering visar på ett systematiskt tillvägagångssätt där kundens, anställdas och myndigheternas krav och önskemål uppfylls på bästa möjliga sätt.

Att bygga hållbart

Vi är engagerade i ÖBKN (Östergötland bygger klimatneutralt). Det är en grupp företag som har gått samman med målet att nå en halverad klimatpåverkan för hela bygg- och fastighetssektorns värdekedja år 2030 och en klimatneutral värdekedja senast år 2045. Vi vill bygga schysst och hållbart. Därför är vi även med i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Här samverkar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill ta ansvar för vår bransch – nu och i framtiden.

    ”Vi får jättemånga positiva kommentarer om byggnaden. Huset smälter så fint in i miljön, det ser ut som att det alltid har stått där.”

    Annica Wastesson, fastighetschef Söderköping S:t Anna församling om nybyggnation av församlingsexpedition.