Skip to main content
Trygg, hållbar och smidig nyproduktion

Tillbyggnad ombyggnad och anpassning av fastigheter och lokaler

Ombyggnad, tillbyggnad och anpassning av fastigheter, lokaler, kontor, hallar, kulturbyggnader och gallerior är viktiga processer som syftar till att förbättra och optimera användningen av dessa byggnader.

Lösningar för moderna och kulturhistoriska byggnader

Stångebro Byggs erfarna personal har omfattande kunskap inom ombyggnad och tillbyggnad av olika slags fastigheter. Oavsett om det handlar om att skapa mer utrymme för växande verksamheter eller anpassa en fastighet till nya användningsområden, är vårt uppdrag att leverera ombyggnadslösningar utifrån kundens unika behov och önskemål.

Ombyggnad/tillbyggnad av kulturbyggnader

Med en gedigen erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriska byggnader vet vi hur viktigt det är att bygga med omsorg och precision. Ombyggnad och tillbyggnad av kulturfastigheter innebär att möta högt ställda krav från bland annat Länsstyrelsen. Det är ofta komplicerat men vi uppskattar det, även vi månar om de historiska värdena. Ibland krävs tillbyggnader och även de ska leva upp till dagens krav på moderna lösningar samtidigt som vi ska bevara de arkitektoniska detaljerna och använda autentiska material där det behövs.

Ombyggnad, tillbyggnad och anpassning av

 • Fastigheter
 • Lokaler
 • Kontor
 • Hallar
 • Kulturbyggnader
 • Gallerior
 • m.m.

Framgångsrika samverkansprojekt

Stångebro Bygg arbetar huvudsakligen utifrån en modell som vi kallar Entreprenader i samverkan, vilket är till stor fördel för alla inblandade parter. Det ger en lyhördhet och öppenhet, som resulterar i en effektiv projektstyrning, överblick, gemensamt ansvar och starka relationer. En viktig förutsättning är en väl fungerande projektgrupp. Alla har tydliga ansvarsområden och ett uttalat mål. Här har vi skapat ett starkt kontaktnät, där samsyn, kunskap och gemensamma ambitioner skapar goda förutsättningar för ett kvalitetstänkande i alla led.

BKMA-certifiering för ökad kvalitet

I vårt sätt att arbeta har kvalitetsfrågor en avgörande betydelse. Därför har hela företaget genomgått omfattande strukturering och uppgradering av  processer och system och implementerat ett robust verksamhetsledningssystem. Vi lägger stort fokus på bland annat miljö, kvalitetskrav, analys och utveckling.Vår BKMA-certifiering visar på ett systematiskt tillvägagångssätt där kundens, anställdas och myndigheternas krav och önskemål uppfylls på bästa möjliga sätt.

Att bygga hållbart

Vi är engagerade i ÖBKN (Östergötland bygger klimatneutralt). Det är en grupp företag som har gått samman med målet att nå en halverad klimatpåverkan för hela bygg- och fastighetssektorns värdekedja år 2030 och en klimatneutral värdekedja senast år 2045. Vi vill bygga schysst och hållbart. Därför är vi även med i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Här samverkar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill ta ansvar för vår bransch – nu och i framtiden.

  – Det är otroligt spännande att se helheten, nu när allt är klart inomhus. Men viktigast av allt är att vi har gett den anrika fastigheten nytt liv. Den har helt enkelt fått tillbaka sin ursprungliga själ.

  Konstaterar Johan Hultman, ansvarig projektledare på Mannersons Fastighets AB efter ombyggnaden av Danska Konsulatet