Skip to main content
 • Trygg, hållbar och smidig nyproduktion

Att bygga med massivträ / KL-trä ger många fördelar

Trä är en förnybar resurs och genom att använda massivträ bidrar vi till att minska koldioxidutsläppen och främjar en mer hållbar byggindustri och ett sundare klimat. Träet binder koldioxid under hela sin livstid, vilket bidrar till att minska den totala klimatpåverkan. Till skillnad från många andra byggmaterial är energiåtgången vid utvinning av trä avsevärt mindre, vilket gör det till ett utmärkt val för miljömedveten byggdesign.

Massivträ är inte bara robust och hållbart, utan det har också en unik skönhet. Träets naturliga värme och textur tillför en välkomnande och behaglig atmosfär. Eftersom trä är ett levande material som andas bidrar det till ett bättre inomhusklimat och kan påverka såväl ljus och akustik som temperatur och luftfuktighet. Det är därför massivträ har blivit ett populärt val för moderna, hållbara byggnader.

Stabilitet och styrka

En flerskikts massivträskiva består av två yttre skikt med inbördes parallella fiberriktningar och minst ett inre skikt där fibrerna är riktade vinkelrätt mot de yttre skikten. Denna teknik som brukar betecknas som korslimmade skivor (KL-skivor), ökar skivans stabilitet och styrka.

Massivträskivor kan även vara beteckning för planelement som består av plank eller bräder som spikats, skruvats eller spänts ihop.

Läs mer i TräGuiden

Karaktäristiskt för byggsystem av massivträ är att de

 • har hög bärförmåga
 • klarar stora spännvidder
 • är lämpliga för stabilisering av byggnaden
 • kan utföras med hög prefabriceringsgrad
 • har låg vikt som ger grundläggnings-, transport- och monteringsfördelar
 • erbjuder enkel håltagning och enkla infästningar
 • kan användas med synlig träyta.
 • Framgångsrika samverkansprojekt

  Stångebro Bygg arbetar huvudsakligen utifrån en modell som vi kallar Entreprenader i samverkan, vilket är till stor fördel för alla inblandade parter. Det ger en lyhördhet och öppenhet, som resulterar i en effektiv projektstyrning, överblick, gemensamt ansvar och starka relationer. En viktig förutsättning är en väl fungerande projektgrupp. Alla har tydliga ansvarsområden och ett uttalat mål. Här har vi skapat ett starkt kontaktnät, där samsyn, kunskap och gemensamma ambitioner skapar goda förutsättningar för ett kvalitetstänkande i alla led.

 • BKMA-certifiering för ökad kvalitet

  I vårt sätt att arbeta har kvalitetsfrågor en avgörande betydelse. Därför har hela företaget genomgått omfattande strukturering och uppgradering av processer och system och implementerat ett robust verksamhetsledningssystem. Vi lägger stort fokus på bland annat miljö, kvalitetskrav, analys och utveckling.Vår BKMA-certifiering visar på ett systematiskt tillvägagångssätt där kundens, anställdas och myndigheternas krav och önskemål uppfylls på bästa möjliga sätt.

 • Att bygga hållbart

  Vi är engagerade i ÖBKN (Östergötland bygger klimatneutralt). Det är en grupp företag som har gått samman med målet att nå en halverad klimatpåverkan för hela bygg- och fastighetssektorns värdekedja år 2030 och en klimatneutral värdekedja senast år 2045. Vi vill bygga schysst och hållbart. Därför är vi även med i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Här samverkar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill ta ansvar för vår bransch – nu och i framtiden.