Skip to main content

Läs mer om ett urval av våra projekt och samverkansprojekt

Entreprenader i samverkan - Framgångsrika samverkansprojekt

Framgångsrika samverkansprojekt

Stångebro Bygg arbetar huvudsakligen utifrån en modell som vi kallar Entreprenader i samverkan, en stor fördel för alla inblandade. Det ger en lyhördhet och öppenhet som resulterar i effektiv projektstyrning, överblick, gemensamt ansvar och starka relationer.

En viktig förutsättning är en väl fungerande projektgrupp, där alla har tydliga ansvarsområden och ett uttalat mål. Ofta har vi en person som följer hela projektet och är extra insatt i de aktuella förutsättningarna. Vi skapar ett starkt kontaktnät där samsyn, kunskap och gemensamma ambitioner skapar goda förutsättningar för ett kvalitetstänkande i alla led.


Här kan du läsa mer om våra samverkansprojekt.

Vårt arbete sker i nära samverkan med fastighetsägare, hyresgäster och kunniga arkitekter. Vårt uppskattade arbetssätt – entreprenader i samverkan – skapar engagemang och trygghet för alla.

”Vi får jättemånga positiva kommentarer om byggnaden. Huset smälter så fint in i miljön, det ser ut som att det alltid har stått där.”

Annica Wastesson, fastighetschef Söderköping S:t Anna församling om nybyggnation av församlingsexpedition.