Skip to main content
 • Trygg, hållbar och smidig nyproduktion

Helhetslösningar för renovering av byggnader och miljöer

Att värdesätta och ta vara på de miljöer och byggnader som finns idag är en viktig del för ett hållbart samhälle. Vi har lång erfarenhet av många olika typer av ROT-projekt och ansvarar för att rätt expertis finns på plats och att arbetet genomförs på ett fackmannamässigt korrekt sätt. Vår framgång ligger hos vår kompetenta och erfarna personal – lyhörda, kunniga och professionella. Vi vet vad ni som beställare behöver och vad som är viktigt att tänka på och ger gärna en helhetslösning.

Sedan 2022 ingår Stångebro Bygg i Rotundagruppen, en växande företagsgrupp med målet att gemensamt påverka den svenska ROT-marknaden mot en mer hållbar och effektiv utveckling. Att vi är en del av Rotundagruppen innebär dessutom att ni som beställare drar nytta av vårt nätverk med skickliga entreprenörer med en bredd av kompetenser.

Anlita Stångebro Bygg för renovering

Att tänka hållbart i alla steg är en självklarhet för oss, vi återbrukar byggdelar och material när det är möjligt, allt för att minska klimattrycket.

Miljöer och byggnader bär på mycket historia värd att ta vara på. Vi hjälper er att göra det bästa möjliga av det ni har.

 • Vi är en del av Rotundagruppen

  Ingen kan vara bäst på allt. Men alla kan vara bäst på något. Rotunda samlar svensk nischkompetens inom ROT-branschen under ett och samma tak – en modell som möjliggör att varje byggprojekt kan skräddarsys och anpassas helt efter kundbehovet.

 • Våra kunniga systerföretag

  Samtliga bolag sitter på mångårig erfarenhet och kompetens som matchar eller kompletterar de övriga företagen i koncernen. Dessutom har de en trygghet i sin affär, engagerade medarbetare, sund värdegrund och tillväxtpotential. Vi skapar en helhet som överträffar vad någon av oss skulle kunna åstadkomma på egen hand.

 • Överblick ger kontroll

  För oss är ordning och reda en självklarhet. Likaså att våra kunder ska mötas med öppenhet, ärlighet och veta att vi har full kontroll i projekten. Alla medverkande har en nödvändig överblick, vilket skapar en värdefull känsla av ansvar. Vårt eget rapporteringssystem NEXT är mycket uppskattat.

 • En öppen prissättning

  Vi garanterar en total överblick av projektet och kan i ett tidigt skede ge en ärlig prisbild. Om oväntade förändringar uppstår diskuterar vi alltid det med vår beställare. Vi kan också hjälpa våra kunder att eventuellt finna och söka rätt bidrag till olika former av projekt. Ett extra jobb som kan löna sig snabbt!

 • Goda relationer för ökad delaktighet

  Samverkansmodellen öppnar upp för bättre relationer. Det i sin tur leder till ökat ansvar och delaktighet. Vi utestänger aldrig beställaren från projektet. Tvärtom, så handlar det om lyhördhet och en ständig dialog. Det är därför vi har så nöjda kunder.

 • Kompetens innebär kostnadseffektivitet

  Vi engagerar rätt personer till rätt projekt. Det är en kvalitetsgaranti för oss själva och våra beställare. Det i sin tur skapar smidiga projekt utan förseningar. Vi brukar säga att kompetens är kostnadseffektivt.

  ”Här finns så många speciella detaljer i både trä och sten, som har krävt stora hantverksinsatser. Alla inblandade ska ha en stor eloge.”

  Ansvarig projektledare Fredrik Engvall, Stångebro Bygg AB. Restaureringen av S:t Lars kyrka, Linköping.