Skip to main content
 • Vi gör det enklare att bygga
  med hållbarhet i allt vi gör

 • Vi är ett nyggföretag som utvecklat ett framgångsrikt arbetsätt - entreprenader i samverkan.

  Byggnation, tillbyggnad och renovering

  Vi kan traditionell byggverksamhet. Vi är ett byggföretag med ett stort kunnande kring att bygga i massiv trä/KL-trä och restaurera kulturbyggnader. Dessutom har vi utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt – entreprenader i samverkan.

Byggnation, tillbyggnad och renovering

Vi kan traditionell byggverksamhet. Vi är ett byggföretag med ett stort kunnande kring att bygga i massiv trä/KL-trä och restaurera kulturbyggnader. Dessutom har vi utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt – entreprenader i samverkan.

Framgångsrika samverkansprojekt

Engagerad företagskultur

Engagemang och ansvar går hand i hand. Vi är väl förberedda inför våra uppgifter utifrån senaste handling och vi gör beställningar i rätt tid. Om något är oklart ställer vi frågor, men också krav. Vid eventuella fel rapporterar vi detta och vi återkopplar efter utförd uppgift. Rätt verktyg och rätt kompetens driver projekten framåt.

Smidig samverkan

Vi värdesätter en nära samverkan med våra kunder och vårt nätverk. Lyhördhet, informationsutbyte, gemensam problemlösning och rätt bemanning i varje steg är grunden till smidiga projekt, där vi har en daglig kontakt i projektorganisationen. Allt detta underlättar vår uttalade ambition – att skapa trygghet för kunden genom att ta ansvar för helheten.

Tillit och förtroende

Respekt, förståelse och förtroende är grunden till ett positivt och framgångsrikt arbetsklimat. Vi ställer upp för varandra och vågar säga ifrån om någon blir illa behandlad. Vi värdesätter tydlig kommunikation och lyssnar aktivt på vad andra har att säga. På företaget råder en tillåtande ”felkultur”, där vi lär av våra misstag utan att tala illa om kollegor, kunder eller projekt. Vi arbetar nära våra kunder och blir nästan som en del av deras organisation. Vi är ett företag som håller vad vi lovar!

Utveckling och hållbarhet

Klimat och miljö är avgörande frågor i vår bransch. Vi tar ansvar, utmanar gamla normer och samverkar, samtidigt som vi är öppna för nya lösningar. Att minimera svinn, återbruka och återvinna är lika självklart som långsiktiga material och smarta lösningar i projekt och transporter. Hållbarhet är också en omtanke om varandra – att medarbetare mår bra, utvecklas och att vi bidrar till ett bättre samhälle. Genom att vara ett ärligt, transparent och ekonomiskt stabilt företag skapar vi en grund, där allt detta är möjligt.

Framgångsrika samverkansprojekt inom byggsektorn

Tillsammans skapar vi framgångsrika byggprojekt

Samarbete är nyckeln till framgång i varje byggprojekt. Med förenade krafter och en öppen och engagerad samverkan skapar vi tillsammans hållbara lösningar och framgångsrika projekt.

 • Mannerssons Fastigheter
 • Holmströmgruppen
 • Länsförsäkringar Östgöta
 • Statens Fastighetsverk
 • Svenska kyrkan
  Benny Valtersson, VD Stångebro Bygg AB.

  ”Vi tror på öppenhet, ärlighet och kvalitetstänkande.Vi ska alltid hålla de löften som vi gett. En självklar
  förutsättning för ett seriöst företag.”

  Benny Valtersson, VD Stångebro Bygg AB.