Skip to main content

Vi gör det enklare att bygga
med hållbarhet i allt vi gör

Vi gör det enklare att bygga
med hållbarhet i allt vi gör

Vi är ett byggföretag i Linköping som utvecklat ett framgångsrikt arbetsätt - entreprenader i samverkan.

Ett byggföretag för nybyggnad, tillbyggnad och renovering

Vi är ett byggföretag som kan traditionell byggverksamhet. Vi har ett stort kunnande kring att bygga i massiv trä/KL-trä och restaurera kulturbyggnader. Dessutom har vi utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt – entreprenader i samverkan.

Byggnation, tillbyggnad och renovering

Vi kan traditionell byggverksamhet. Vi är ett byggföretag med ett stort kunnande kring nybyggnation, ombyggnation, att bygga i massiv trä/KL-trä och restaurera kulturbyggnader. Dessutom har vi utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt – entreprenader i samverkan.

Framgångsrika samverkansprojekt inom byggnation

Engagerad företagskultur

Engagemang och ansvar går hand i hand. Vi är väl förberedda inför våra uppgifter utifrån senaste handling och vi gör beställningar i rätt tid. Om något är oklart ställer vi frågor, men också krav. Vid eventuella fel rapporterar vi detta och vi återkopplar efter utförd uppgift. Rätt verktyg och rätt kompetens driver projekten framåt.

Smidig samverkan

Vi värdesätter en nära samverkan med våra kunder och vårt nätverk. Lyhördhet, informationsutbyte, gemensam problemlösning och rätt bemanning i varje steg är grunden till smidiga projekt, där vi har en daglig kontakt i projektorganisationen. Allt detta underlättar vår uttalade ambition – att skapa trygghet för kunden genom att ta ansvar för helheten.

Tillit och förtroende

Respekt, förståelse och förtroende är grunden till ett positivt och framgångsrikt arbetsklimat. Vi ställer upp för varandra och vågar säga ifrån om någon blir illa behandlad. Vi värdesätter tydlig kommunikation och lyssnar aktivt på vad andra har att säga. På företaget råder en tillåtande ”felkultur”, där vi lär av våra misstag utan att tala illa om kollegor, kunder eller projekt. Vi arbetar nära våra kunder och blir nästan som en del av deras organisation. Vi är ett företag som håller vad vi lovar!

Utveckling och hållbarhet

Klimat och miljö är avgörande frågor i vår bransch. Vi tar ansvar, utmanar gamla normer och samverkar, samtidigt som vi är öppna för nya lösningar. Att minimera svinn, återbruka och återvinna är lika självklart som långsiktiga material och smarta lösningar i projekt och transporter. Hållbarhet är också en omtanke om varandra – att medarbetare mår bra, utvecklas och att vi bidrar till ett bättre samhälle. Genom att vara ett ärligt, transparent och ekonomiskt stabilt företag skapar vi en grund, där allt detta är möjligt.

Framgångsrika samverkansprojekt inom byggsektorn

Tillsammans skapar vi framgångsrika byggprojekt

Samarbete är nyckeln till framgång i varje byggprojekt. Med förenade krafter och en öppen och engagerad samverkan skapar vi tillsammans hållbara lösningar och framgångsrika projekt.

Mannerssons Fastigheter
Holmströmgruppen
Länsförsäkringar Östgöta
Statens Fastighetsverk
Svenska kyrkan
  Benny Valtersson, VD Stångebro Bygg AB.

  ”Vi tror på öppenhet, ärlighet och kvalitetstänkande.Vi ska alltid hålla de löften som vi gett. En självklar
  förutsättning för ett seriöst företag.”

  Benny Valtersson, VD Stångebro Bygg AB.

  Hållbarhet i allt vi gör

  Hållbarhet är en god tanke – att värna om miljö, människor och tillgångar för att skapa bra förutsättningar och en framtid åt alla. Men för oss på Stångebro Bygg är hållbarhet mer än så. Tankarna ska omsättas till mål och handling i vår byggvardag. Hållbarhet är en naturlig del i allt vi gör. På så sätt bidrar vi med det vi kan!

  Vårt löfte är också vår ledstjärna – vi gör det enklare att bygga

  Stångebro Bygg AB skapar ett självklart mervärde för våra kunder genom gemensamma värderingar och genom samverkansprojekt med öppenhet och ärlighet som ledord. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi framtidens fastigheter med långsiktig lönsamhet och optimal miljöhänsyn.

  En smidig, förtroendefull och kompetent samverkan

  • Rätt produkt
  • Rätt kostnad
  • Rätt tid
  • Nybyggnationer
  • Ombyggnad och tillbyggnad
  • Renovering och lokalanpassning
  • Massivträ / KL-trä