Skip to main content
 • Kontorsanpassning

Kontorsanpassning och optimering av rum, lokaler och arbetsmiljö

När ett företag växer eller förändrar sina behov kan det vara nödvändigt med en kontorsanpassning för att matcha verksamhetens krav. Vi kan optimera er lokal så att ni får ut mer av ytan, exempelvis genom att förändra rumsfördelningen eller uppgradera fönster och belysning för att förbättra arbetsmiljön. Vi tar hänsyn till fastighetens förutsättningar och skapar en skräddarsydd lösning som passar ert företag och er verksamhet. Det kan handla om allt från att skapa en helt ny planlösning till att fräscha upp eller byta ut slitna ytskikt.

Optimera ert företagskontor med skräddarsydda lösningar för växande och förändrade behov

Varje företag har sina unika behov, vi hjälper  er att ta fram lösningar som motsvarar era förväntningar och önskemål. Med vår långa erfarenhet från olika slags bygg- och renoveringsprojekt kan vi tillsammans med er skapa ett funktionellt kontor där alla kan arbeta effektivt och trivas.

Kontorsanpassning efter dina behov och önskemål

 • Optimera rumsytor
 • Förändra rumsfördelningen
 • Nya ytskikt
 • Uppgradera fönster och belysning
 • Förbättra arbetsmiljön
 • Ny planlösning
 • Framgångsrika samverkansprojekt

  Stångebro Bygg arbetar huvudsakligen utifrån en modell som vi kallar Entreprenader i samverkan, vilket är till stor fördel för alla inblandade parter. Det ger en lyhördhet och öppenhet, som resulterar i en effektiv projektstyrning, överblick, gemensamt ansvar och starka relationer. En viktig förutsättning är en väl fungerande projektgrupp. Alla har tydliga ansvarsområden och ett uttalat mål. Här har vi skapat ett starkt kontaktnät, där samsyn, kunskap och gemensamma ambitioner skapar goda förutsättningar för ett kvalitetstänkande i alla led.

 • BKMA-certifiering för ökad kvalitet

  I vårt sätt att arbeta har kvalitetsfrågor en avgörande betydelse. Därför har hela företaget genomgått omfattande strukturering och uppgradering av  processer och system och implementerat ett robust verksamhetsledningssystem. Vi lägger stort fokus på bland annat miljö, kvalitetskrav, analys och utveckling.Vår BKMA-certifiering visar på ett systematiskt tillvägagångssätt där kundens, anställdas och myndigheternas krav och önskemål uppfylls på bästa möjliga sätt.

 • Att bygga hållbart

  Vi är engagerade i ÖBKN (Östergötland bygger klimatneutralt). Det är en grupp företag som har gått samman med målet att nå en halverad klimatpåverkan för hela bygg- och fastighetssektorns värdekedja år 2030 och en klimatneutral värdekedja senast år 2045. Vi vill bygga schysst och hållbart. Därför är vi även med i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Här samverkar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill ta ansvar för vår bransch – nu och i framtiden.