Skip to main content

Besökscentrum Vreta klosters kyrkby

Att arbeta i en gammal, kulturhistorisk miljö kräver kunskap, lyhördhet och varsamhet. Ett aktuellt exempel är det intressanta projektet Vreta klosters kyrkby, ett besökscentrum med plats för bland annat utställningar, möten, föredrag och musikkvällar.

Stångebro Byggs uppdrag har bestått av flera delar på kyrkoområdet. Vi har restaurerat Klosterhuset – en byggnad med anor från 1200-talet – vilket ställer höga krav på byggmaterial och utförande, många gånger med relativt komplicerade lösningar. Förutom arbetet med de vackra salarna, så har det tillkommit nya glaspartier vid entréportarna och huset har fått ny modern teknik samt värme. Här har också skapats ett nytt beredningskök och toaletter för besökare.

Klosterträdgården har rustats upp och miljön vid askgravlunden förskönats. Sist, men inte minst, så har vi byggt ett maskinförråd i gammal stil med trästomme, limträpanel och fina trädetaljer, som har målats i Falu rödfärg.

– Det här projektet har dragit ut mer på tiden än vad som var planerat från början, eftersom vi stötte på stora arkeologiska fynd i klosterträdgården. Trots det löpte allt på bra. Kommunikation och samverkan mellan alla inblandade har varit nyckeln till framgång och vi har fått ett slutresultat som vi alla kan vara stolta över, säger Gustav Boman, ansvarig projektledare på Stångebro Bygg.

Beställare

Svenska kyrkan, Vreta klosters församling

Tidsperiod

Mars 2017 – våren 2019

Uppdrag

Renovering, nyproduktion och tillbyggnader

”Kommunikation och samverkan mellan alla inblandade har varit nyckeln till framgång och vi har fått ett slutresultat som vi alla kan vara stolta över”