Att arbeta i en gammal, kulturhistorisk miljö kräver kunskap, lyhördhet och varsamhet. Ett aktuellt exempel är det intressanta projektet Vreta klosters kyrkby, ett besökscentrum med plats för bland annat utställningar, möten, föredrag och musikkvällar. Klicka här för att läsa mer om projektet!