Skip to main content

Björkö Friskola Kulturarena

Björkö Friskola har byggt ut, för att skapa utrymme för deras kreativa verksamhet. De nya lokalerna inrymmer trä-, textil, musik- och eurytmisalar. Vidare finns en stor hall för idrott som enkelt kan ändras till hörsal med ca 350 sittplatser samt en stor scen. Här kan framföras föreställningar med drama, teater och musik.

Eftersom skolan har en tydlig ekologisk inriktning är hela byggnaden uppförd av sunda material såsom trä och träfiberisolering.

Adress

Björkö friskola, Ljungsbro

Nybyggd yta

ca 1350 kvm

Tidsperiod

April 06 – februari 07

Uppdrag

Nybyggnad av kulturarena