Skip to main content

BKMA-certifiering – kvalitet i alla led

Under året som gått har vi på Stångebro Bygg lagt grunden för att ta en ledande position inom byggbranschen. Vi har utfört en omfattande omstrukturering och uppgradering av våra processer och system och implementerat ett robust verksamhetsledningssystem. Övergången från en POVEL-diplomering till en BKMA-certifiering bekräftar att vi uppfyller de höga krav som ställs på ett ledande företag inom byggbranschen.

”Vi ska alltid motsvara våra kunders förväntningar och i kombination med våra värderingar är den här certifieringen en stabil grund för våra fortsatta samarbeten”, säger vd Benny Valtersson.

Certifieringsprocessen har inneburit en djupdykning i hur vi hanterar kvalitet, miljö, och arbetsmiljö. Med introduktionen av ännu striktare kvalitetskontroller, frekvent personalutbildning och genomtänkta säkerhetsåtgärder har vi positionerat oss för att vara i branschens framkant.

Hållbarhet och effektivitet

Vår BKMA-certifiering visar på ett systematiskt tillvägagångssätt där kundens, anställdas och myndigheternas krav och önskemål uppfylls på bästa möjliga sätt. Det innebär att vår dagliga verksamhet är utformad för att konsekvent uppfylla projekt-, bransch- och myndighetskrav. Detta arbetssätt innebär en tydlig struktur och effektivitet, allt från ledningsmöten till sista spiken, det vill säga de mest detaljerade aspekterna av varje projekt.

Vi har under processen genomgått grundliga kontroller av rutiner, policys och våra interna och externa sätt att samarbeta. BKMA-certifieringen garanterar att vi kontinuerligt arbetar med att säkerställa att vi följer de lagar och förordningar som ställs på oss, att vi åtar oss uppdrag som ger hållbara produkter med kloka och miljövänliga materialval, att vi kontrollerar att vi samarbetar med andra aktörer som håller hög kvalitet och att vi erbjuder en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Engagemang i varje projekt

Carl Dalgren, som har drivit arbetet, är nöjd med medarbetarnas insats och hårda arbete under processen.

”Det är ordning och reda i organisationen, alla går i takt, och certifieringen bevisar att Stångebro Bygg står för kvalitet. Vi arbetar ständigt med de här frågorna och med en certifiering får vi en bekräftelse på att vi har sunda och välfungerande arbetssätt.”

För kunder och samarbetspartners är BKMA-certifieringen ett kvitto på att vi engagerar oss fullt ut i varje projekt, med fokus på kvalitet, miljö, vidareutbildning av personal, säkerhet, noggrann uppföljning och erfarenhetsåterkoppling.

”Med tydliga arbetssätt, rutiner och mallar kommer vi hela tiden kunna förbättra verksamheten men även skapa mervärden för våra beställare och övriga samarbetspartners. Vår övergång till BKMA markerar ett viktigt steg framåt, och vi är stolta över de framsteg vi gjort”, säger vd Benny Valtersson.

Certifieringen 

BKMA – som avser Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö – är Byggföretagens branschanpassade verksamhetsledningssystem. Systemet är en grundpelare för oss att genomföra våra uppdrag och projekt säkert och kontrollerat, med kvalitet och minskad miljöpåverkan i fokus.

Årliga revisioner leder till välkänd certifiering och rustar verksamheten för fler och större uppdrag.

Byggföretagen 

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. Medlemmarna finns i alla storlekar och verkar över hela landet. Byggföretagens verksamhetsledningssystem (BKMA) är stommen i ett framgångsrikt företag i byggbranschen.

Läs mer om certifieringen här.

Certifieringen genomfördes med hjälp av DNV. Läs mer här.