Skip to main content

Centralpalatset

Fastigheten Epåletten 8, mer känd som Centralpalatset, är belägen vid Stora torget, längs hela Bokhållaregatan och även längs Nygatan. Fastigheten härstammar från 1909 och är genuint byggd i arkitektoniskt tidstypisk och påkostad stil. När byggnaden uppfördes inrymde den bostäder i form av stora pampiga lägenheter. På orginalritningarna finns det till och med pigkammare inritade. Entréplanet inrymde butiker och saluhall. Omkring 1950 installerades vatten-, avlopps- och värmesystem. Genom åren har delar av byggnadens lägenheter byggts om och använts som kontor. Fastigheten har de senare decennierna bytt ägare flertalet gånger och därmed har det löpande, såväl som det långsiktiga underhållsarbetet inte skett i erfoderlig omfattning.

Historik

Fastighetsägaren, Länsförsäkringar Östgöta har i samverkan med Stångebro Bygg AB, byggt om fastigheten så att nya lägenheter återskapats i de delar som varit kontor. Delar av vindar som har varit oinredda har blivit lägenheter. Principen för lägenheterna har varit att de skall vara anpassade till fastighetens arkitektur och ursprung i kombination med hög standard avseende såväl ytskikt som tekniska installationer. Två nya hissar har installerats i nyskapande hisschakt. De två befintliga hissarna har renoverats.

Beställare

Länsförsäkringar Östgöta

Adress

Stora torget/Nygatan

Yta

ca 4500 m2

Tidsperiod

Juni 11 – December 12

Uppdrag

Ombyggnad av affärs- och bostadshus (35 lägenheter)