Skip to main content

Certifiering för ökad kvalitet

I vårt sätt att arbeta har kvalitetsfrågor en avgörande betydelse. Därför har hela företaget genomgått en så kallad Povelcertifiering. Povel är ett verksamhetsledningssystem för vår bransch med stort fokus på bland annat miljö, kvalitetskrav, analys och utveckling. Systemet är ett värdefullt verktyg, eftersom det ger oss en tydlig struktur att arbeta utifrån samtidigt som det är en trygghet för våra kunder. Det här har varit ett omfattande, men samtidigt roligt arbete som gör oss ännu starkare på vår marknad.