Skip to main content

Ica Himnahallen, Linghem

På Ica Himnahallen i Linghem har man i många år planerat för att kunna bygga ut till en större butik. När arbetet nu äntligen är klart är både ägare, butikspersonal och Linghemsbor glada och entusiastiska över den nya butiken som både blivit modernare, mer ändamålsenlig och dessutom fått större lokaler. Dessutom skulle kyldiskar uppgraderas samt en ny undercentral för detta skapas. Det har varit ett ambitiöst projekt med många idéer och önskemål från den engagerade uppdragsgivaren, berättar Nicklas Eriksson, ansvarig projektledare på Stångebro Bygg.

Den stora utmaningen låg i att både utöka och omvandla butikslokalerna under tiden som Ica Himnahallens verksamhet fortlöpte som tidigare. Även om det inte har undgått någon att stora förändringar varit på gång så har de allra flesta sett det som en positiv utveckling och sett fram emot resultatet. Projektet krävde avancerade logistiska lösningar och det har varit många olika aspekter att ta hänsyn till.

– Varje steg i projektet var noga planerat och utformat för att minimera störningar i Ica Himnahallens dagliga rutiner och leveranser, säger Nicklas Eriksson.

Utmaningar och innovativa lösningar

En nyckelfaktor under arbetets gång var att hantera logistiken och de olika etapperna.

– Vi insåg tidigt att vi skulle behöva genomföra utbyggnaden allra först. Detta för att kunna skapa ytor för Ica Himnahallen att fortsätta bedriva sin dagliga verksamhet. Först därefter påbörjades ombyggnationen av de befintliga lokalerna, berättar Nicklas Eriksson.

Viktiga funktioner som bland annat postutlämning och pantstation fick kreativa lösningar och säkerställde att kunderna kunde fortsätta handla och hämta post som vanligt under hela ombyggnadsfasen.

Ett framgångsrikt samarbete

En avgörande aspekt för framgången har varit samarbetet med både fastighetsägaren BoPro Linköping AB, hyresgästen Ica Himnahallen samt övriga hyresgäster i huset, säger Nicklas Eriksson.

– Även om det här var ett av våra första större projekt med BoPro, lyckades vi snabbt skapa en effektiv samarbetsstruktur och jag hoppas att vi får chansen att bedriva fler projekt tillsammans.

Projekt

Tillbyggnad och ombyggnad av Ica-butik i Linghem.

Fastighetsägare

BoPro Linköping AB

Projektyta

605 kvadratmeter utbyggnad, 1 000 kvadratmeter ombyggnad.

Tidsram för Stångebro Bygg

Oktober 2021 – september 2022

Arkitekt

M5 Arkitektur Linköping

”Vi är väldigt nöjda med resultatet. Därför har vi valt att fortsätta att samarbeta med Stångebro Bygg även i andra projekt.”

Nils och Annika Andersson, ägare Ica Himnahallen, om ombyggnation och utbyggnad av butiken.