Skip to main content

IFS Mjärdevi

IFS, en ledande leverantör av affärssystem i hela världen, har sitt huvudkontor i Mjärdevi, Linköping. När man stod inför omförhandling av sitt hyresavtal, bestämde de sig för att det var läge att ta ett helhetsgrepp. Kontorsytorna upplevdes dåligt disponerade, och alla medarbetare fick helt enkelt inte plats. Nu ville man ha smarta lösningar och öppna, gemensamma ytor. Uppdraget gick till Stångebro Bygg.

– Samarbetet med Stångebro Bygg har fungerat väldigt bra, konstaterar Per Wange, ansvarig projektledare på IFS. Det vi uppskattade mest var den öppna kontakten och den öppna entreprenaden, som gjorde att vi fick total insyn i byggprojektet. Vi hade full kontroll på alla kostnader och det innebar också att vi fick mer för projektpengarna än vi trott från början. Tillsammans kunde vi påverka projektet, vilket gjorde att både Stångebro Bygg och vi blev mycket nöjda med resultatet.

Uppdrag

Ombyggnad av kontor

Adress

Teknikringen 5, Linköping

Ombyggd yta

6 200 m2

Beställare

Idéskissen nr 2 HB

Tidsperiod

Febr. 2012 -febr. 2013