Skip to main content

Kontor LE Lundberg

Lundbergs är en stor aktör när det handlar om kommersiella fastigheter i Mellansverige. Under senare år har de blivit allt mer aktiva även i Linköping. Bland annat äger de fastigheten Disponenten 2, en handels- och kontorsfastighet som går under namnet Galleria Gränden, med ett av de bästa handels- och kontorslägena i centrala Linköping. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 14 000 kvm, varav butiker ca 10 000 kvm.

När kontorsdelen av Grändenhuset mot Repslagaregatan/Drottninggatan skulle byggas om, fick Stångebro Bygg uppdraget. I luftiga, fräscha lokaler finns här idag bl.a. Lundbergs egen förvaltningsenhet, företagshälsovård, en reklambyrå och dataföretag.

Adress

Klostergatan, Linköping

Tidsperiod

April 2010 – juni 2010

Uppdrag

Ombyggnad av kontor till Fastighets AB L E Lundberg

Foto: Zandra Erikshed