Skip to main content

Kv Dalmasen 2

Energioptimering av affärsfastighet. Tilläggsisolering av fasad, byte av fönster och glaspartier. Byte av ventilationsaggregat samt anslutning av fjärrkyla.

Uppdrag

Energiåtgärder

Adress

Storgatan 40, Linköping

Beställare

Lindstén City Fastigheter AB

Tidsperiod

April 2010 – okt. 2010