Skip to main content

Kvarteret Emiren 12

Kvarteret Emiren 12 på Djurgårdsgatan i Linköping byggdes 1942 och renoverades senast på åttiotalet. Stångebro Bygg fick i uppdrag av Länsförsäkringar att utföra en genomgripande renovering av fastigheten. Projektet omfattade totalrenovering av elva lägenheter och omvandling av en lokal till lägenhet samt renovering av tre lokaler. Dessutom passade man på att förvandla husets vindsvåning till tre stora moderna och funktionella lägenheter. Många av husets charmiga och tidstypiska detaljer från 40-talet har lyfts fram och bevarats.

Projektet visade sig bjuda på stora utmaningar med flera oförutsedda problem. Komplikationer uppkom på grund av felaktigt byggda detaljer från äldre renovering och ledde till omfattande förändringar av bärande konstruktioner och även problem med fukt. Balkonger hade överbelastats och träfasader var tekniskt felaktigt tilläggsisolerade. Ett intensivt samarbete med leverantörer och underentreprenörer var avgörande för att klara av komplexiteten i projektet och de högt ställda kraven i entreprenaden. 

– Att planera, projektera och leda ett projekt där förutsättningarna konstant förändrades var oerhört utmanande, säger Carl Dalgren, projekteringsledare på Stångebro Bygg. Men jag vill lyfta engagemanget och yrkesstoltheten hos underentreprenörer, yrkesarbetare och konsulter i projektet. Deras vilja att skapa något bra ur dessa utmaningar har verkligen gjort skillnad för vår kund.

Projektets framgång grundades framför allt på ett noggrant och nära samarbete med kunden, ett samspel som var nyckeln till att förhindra projektet från att eskalera mer i tid och kostnad än vad det torts allt gjorde på grund av alla oförutsedda problem som dök upp.

– Länsförsäkringar är en väldigt kunnig beställare med stor insikt och förståelse för vad som krävs för ett bra slutresultat. Vi trivs väldigt bra med det samarbetet!

Projekt

Renovering / ombyggnad av hyresfastighet Kvarteret Emiren 12, Linköping

Fastighetsägare

Länsförsäkringar

Projektyta

Cirka 800 kvm

Tidsram för Stångebro Bygg

Januari 2022 – juni 2023

”Länsförsäkringar är en väldigt kunnig beställare med stor insikt och förståelse för vad som krävs för ett bra slutresultat. Vi trivs väldigt bra med det samarbetet!”

Carl Dalgren, projekteringsledare på Stångebro Bygg, om renovering och ombyggnation av hyresfastigheten Kvarteret Emiren 12 i Linköping.