Skip to main content

Maskinhall Lilla Aska griftegård

Den nya maskinhallen vid Lilla Aska Griftegård består av tre specialanpassade lokaler för att stödja griftegårdens olika verksamheter. 

  • En maskinhall för fordon, maskiner och verktyg för griftegårdsskötseln.
  • Ett stenhuggeri för tillverkning och renovering av gravstenar.
  • En verkstadsdel för reparationer av griftegårdarnas maskiner och redskap, innehållande finverkstad samt svets- och smidesverkstad.

Byggnaden är också utrustad med ett mindre kontor, omklädningsrum och toalett. Dessutom har ett rejält skärmtak på 432 kvadratmeter uppförts.

Fokus i projektet har legat på att skapa funktionella och flexibla lokaler med god arbetsmiljö. Exempelvis har kranar installerats för att flytta tunga stenar. Lokalerna är genomtänkta för att logistiken ska fungera smidigt, med flera portar av olika typ och storlek för att underlätta transporter. Särskild vikt har lagts vid att minska ljudspridning från stenhuggeriet, så att verksamheten inte stör kyrkogården eller andra delar av anläggningen.

Att skapa en ny byggnad för tre olika verksamheter, som tidigare verkat i andra lokaler under många år, har varit både roligt och utmanande, berättar Fredrik Engvall, Stångebro Byggs projektansvarige på plats. Målet har varit att kombinera de bästa aspekterna från de gamla lokalerna med nya förbättringar och anpassningar för dagens behov och krav. 

Byggnaden har utrustats med högteknologiska installationer och ett modernt styr- och övervakningssystem för att optimera energianvändningen och återvinningen. Arbetet har utförts i nära samarbete med griftegårdsverksamheten, som har fortsatt sin verksamhet utan avbrott under hela byggtiden. 

Samarbetet har präglats av en öppen och rak dialog, vilket har resulterat i smidiga lösningar på utmaningar som uppstått. Byggprojektet har dessutom haft stor fördel av att vi fått snabb hjälp med lossningar och annan materialhantering, av griftegårdens egen lastmaskin, och dess eminente förare Mats, vilket har underlättat mycket och gjort att arbetet gått smidigt.

Grundläggningsarbeten och ledningsdragning i marken har utförts av Bejke Entreprenad. Byggnaden har flera rännor för hantering av dropp- och smältvatten från fordon, samt rännor för stenhuggeriet. Ett arbete som har krävt noggrann armering och gjutning, utfört av Stångebro Bygg och LT Betong. Hallbyggnaden, en så kallad ”Metsjöhall”, levererades av Ivarssons i Metsjö, med stålstommen monterad och svetsad av Merell Svets och plåtarbeten utförda av Gabita Group AB. 

Stämningen på bygget har varit positiv och alla har hjälpts åt för att projektet ska bli framgångsrikt, avslutar Fredrik Engvall. Det här har blivit en modern och funktionell anläggning som väl möter griftegårdens behov.

Projekt

Lilla Aska Griftegård, maskinhall

Fastighetsägare

Linköpings domkyrkopastorat, Svenska kyrkan

Arkitekt

Winell & Jern

Projektyta

Cirka 1200 m²

Tidsram

Maj 2023–mars 2024

Verksamhet

Griftegårdsverksamhet, inkl. verkstad och stenhuggeri

”Samarbetet har präglats av en öppen och rak dialog, vilket har resulterat i smidiga lösningar på utmaningar som uppstått.”

Fredrik Engvall, projekteringsledare på Stångebro Bygg, om nybyggnationen av maskinhall och skärmtak på Lilla Aska griftegård i samarbete med Linköpings domkyrkopastorat, Svenska kyrkan.