Skip to main content

Näringslivets hus

Ombyggnad av lokaler under pågående verksamhet.

Uppdrag

Ombyggnad av lokaler

Adress

Ågatan 9, Linköping

Ombyggd yta

200 m2

Beställare

Fastighets AB L E Lundberg

Tidsperiod

Aug. 2010-jan. 2011