Skip to main content

Ny tillbyggnad på Vifolkaskolan

I Mantorp har eleverna på Vifolkaskolan fått en ny fin tillbyggnad med bland annat lärosalar, ny entré, flera sittplatser, egna skåp och högt till tak. Men inte nog med det – på toaletterna har det installerats högtalare med musik, en uppskattad satsning för att det ska vara mer bekvämt att gå på toa under skoltid. Vifolkasskolan ligger mitt i Mantorp och har en skolgård med gräsmattor, lekredskap, gungor, bandy och fotbollsplan. Intill finns Klämmestorpsskogen som används till lek och lektioner. Men trångboddheten har varit stor, samtidigt som Mantorp växer. Så när det var dags att upphandla en tillbyggnad på cirka 900 kvm gick uppdraget till Stångebro Bygg.

– Det har varit ett roligt projekt med vissa utmanande förutsättningar. Den höga utbyggnaden är en stålstomme i två plan, där fasaden har klätts med fasadskivor i olika dimensioner. Ingen skiva är den andra lik, vilket är både annorlunda och snyggt, säger Nicklas Eriksson, projektansvarig på Stångebro Bygg.

Beställare var Mjölby kommun, i samverkan med företaget Cad & Konstruktion.

– För min egen del var det här extra speciellt, eftersom det var mitt första helt egna projekt, berättar Nicklas. Därför känns det bra att vi har haft ett så väl fungerande samarbete under hela arbetets gång.

En annan utmaning var att entreprenadområdet låg i anslutning till skolgården, där den dagliga verksamheten pågick och barnen lekte som vanligt.

– Men allt gick väldigt smidigt och eleverna har gett tummen upp för slutresultatet. De tycker att de har fått en modern och fin skola.

Beställare

Mjölby kommun

Tidsperiod

Byggstart februari 2018-klart december 2018

Uppdrag

Tillbyggnad på ca 900 kvm, Vifolkaskolan i Mantorp

”Eleverna har gett tummen upp för slutresultatet. De tycker att de har fått en modern och fin skola.”