Skip to main content

Domkyrkans församlingshem

Lagom till det nya kyrkoåret vid första advent stod domkyrkans församlingshem klart, efter en omfattande renovering såväl exteriört som interiört. Tillsammans med Svenska kyrkan, Östergötlands museum och alla entreprenörer har vi genomfört ett framgångsrikt samverkansprojekt med leverans i utsatt tid.

– Det här har varit ett intressant projekt på flera sätt. Den vackra byggnaden, som vetter mot Domkyrkoparken, har anor från medeltiden. Därefter har fastigheten byggts till, byggts om och renoverats under årens lopp. Vi har haft ett gott samarbete med Länsmuseets antikvarie Anita Löfgren Ek och fått ta del av historiens gång – från skola och frimurarlokal till församlingshem. På så sätt skapas en extra känsla för det förtroende vi fått, berättar Fredrik Engvall, ansvarig projektledare på Stångebro Bygg.

Det som har beskrivits som framtidens församlingshem kommer nu att sjuda av liv med möten och aktiviteter. Här ska barnverksamhet, konfirmander, samtalsgrupper och körer avlösas av dopkaffe, minnesstunder med förtäring och mycket annat. Bland annat har en imponerande lokal med närmare sex meter i takhöjd försetts med ljud- och bildutrustning. Och högst upp i huset finns två stora salar med valvformade innertak och väggar som är konstnärligt utsmyckade. Här kommer främst kör- och musikverksamheten husera.

– Att låta en byggnad med anor från medeltiden få hypermoderna tekniska installationer, utan att tappa dess karaktär och själ, är en utmaning som har genomsyrat projektet. En ny hiss i fastigheten är ett exempel och håltagningar i bjälklag, utan att skada historiskt värdefulla målningar, är ett annat. Arbetet har pågått i drygt ett år. Vi fick göra en omprojektering av bottenplan och plan 1, eftersom en vägg med målningar från frimurartiden inte fick rivas som det ursprungligen var tänkt. I en sådan här miljö vet man aldrig vad som kan hända, men vi hittar alltid lösningar.

Själva invigningen blir söndagen den 2 februari 2020 och under veckan som följer står huset öppet i samband med olika verksamheter, så att vem som helst kan titta in.

– Vi på Stångebro Bygg har under årens lopp fått flera uppdrag som handlar om att renovera och bygga till kulturhistoriska byggnader, säger Fredrik Engvall. Det är förtroenden, som vi värderar högt. Och känslan är alltid speciell – vi är en del av ett historiskt skede. Om hundra år kanske någon uppmärksammar det arbete vi har gjort för att bevara dessa byggnader på bästa sätt.

Fakta

Församlingshemmet är idag förklarat som byggnadsminne. Dokumentation och undersökningar visar att de äldsta delarna troligen uppfördes redan på 1200-talet eller tidigt 1300-tal. De nedre våningarnas ytterväggar och källare är från medeltiden. Några mellanväggar och den södra ytterväggen är förmodligen 1700-tal. På 1800-talet fick byggnaden sin exteriör, invändigt måleri och kanske också huvudtrappan i norr. Och 1900-talet representeras av dörrar, snickerier och vissa väggar.

Projekt

Renovering av domkyrkans församlingshem, Linköping

Fastighetsägare

Linköpings Domkyrkopastorat

Antikvarie

Anita Löfgren Ek, Östergötlands musem

Projektyta

Ombyggnaden omfattar ca 1 000 kvm.

Tidsram för Stångebro Bygg

Augusti 2018 – november 2019

Aktiviteter i fastigheten

Bland annat barnverksamhet, konfirmander, samtalsgrupper, kör- och musikverksamhet, dopkaffe, minnesstunder med förtäring, bibliotek och arkiv. 

”Känslan är alltid speciell – vi är en del av ett historiskt skede”