Skip to main content

Församlingsexpeditionen i Söderköping

När Söderköping Sankt Anna församling beslöt sig för att bygga ut sin församlingsexpedition, byggd på 1960-talet i Söderköping, ville man skapa en tillbyggnad som kommunicerade med de kulturhistoriska husen runtomkring.

– Att uppföra en helt ny byggnad i 1800-talets klassiska stil, som dessutom ska passa ihop med en befintlig byggnad från 1960-talet, hör inte till våra vanliga uppdrag. Det här har varit ett annorlunda och spännande projekt där de ombyggda och nybyggda delarna nu smälter in fint i Söderköpings kulturhistoriskt värdefulla kvarter, säger projektledare Fredrik Engvall.

I samverkan med Fredrikssons Arkitektbyrå har stor omsorg lagts på den nybyggda fasadens utformning vad gäller val av material och detaljer.

– Den fina takfotsstuckaturen talar samma språk som de äldre husen strax intill, liksom den nya huvudentrén med sina kolonner, som binder samman den tidigare byggnaden med nya, framhåller Fredrik.

De båda byggnaderna har färgsatts i samma kulör vilket skapar en helhet, trots husens olika stilar.

– Den som går förbi gissar nog att det nybyggda huset är ett gammalt, varsamt renoverat hus som stått på platsen i över hundra år, säger Fredrik. 

Renoveringen av den ursprungliga byggnaden har även omfattat ny ventilation och ny el.

– Utmaningen i projektet har varit att hitta en jämn nivå på slutfinishen mellan den renoverade delen och den helt nybyggda. En balansgång vi klarat av inom givna budgetramar, summerar Carl Dalgren som också varit engagerad som projektledare i uppdraget. Han tillägger:  

– Vi har haft ett gott samarbete med kunden och lokala underentreprenörer som vi lärt känna på plats.

Den nya församlingsexpeditionen invigdes officiellt den 28 april 2022. Samma år utsågs den av Arkitekturupproret till Sveriges tredje vackraste nybygge, genom en omröstning på Facebook.

Projekt

Renovering och tillbyggnad av församlingsexpedition, Söderköping

Fastighetsägare

Söderköping Sankt Anna församling

Projektyta

Ombyggnad cirka 200 kvm och nybyggnad cirka 200 kvm

Tidsram för Stångebro Bygg

April 2021 – januari 2022

Aktiviteter/verksamhet i fastigheten

Personalutrymmen

Arkitekt

Fredrikssons Arkitektkontor

”Vi får jättemånga positiva kommentarer om byggnaden. Huset smälter så fint in i miljön, det ser ut som att det alltid har stått där.”

Annica Wastesson, fastighetschef Söderköping S:t Anna församling om nybyggnation av församlingsexpedition.