Skip to main content

Rotundagruppen – en gemensam kraft för hållbarhet i byggsektorn

Stångebro Bygg är sedan 2022 en del av Rotundagruppen. Det innebär bland annat att vi nu har helt andra förutsättningar för att ta stora steg i hållbarhetsarbetet med hjälp av våra systerföretags stora engagemang och erfarenhet.

Rotundagruppen ser som sitt uppdrag att påverka den svenska ROT-marknaden mot en mer hållbar utveckling. Under verksamhetsåret har mycket skett för att gå från ord till handling.

 
Tillsammans påbörjade vi under 2023 en kartläggning av varandras hållbarhetsarbete och kommande lagkrav när det gäller hållbarhetsrapportering. En genomtänkt plan för implementeringen av ett gemensamt hållbarhetsarbete inklusive rapportering är nu på plats, det säkerställer att vi lever upp till de högt ställda kraven i vår bransch.

Hållbarhetsdagen 2024

Vi på Stångebro Bygg ser särskilt fram emot att tillsammans med resten av Rotundagruppen delta i vårens stora hållbarhetssatsning, med Hållbarhetsdagen 2024 i fokus. Företagens ledning och hållbarhets-/KMA-ansvariga kommer sammanstråla för att sätta gemensamma fokusområden och mål, organisera sig inför rapporteringskraven och för att få en gemensam syn på vår fortsatta resa framåt.

 
Engagemanget i långsiktigt ägande är kärnan i Rotundagruppens strategi. Vi på Stångebro Bygg och våra andra systerföretag har stor glädje i stödet av varandra när det gäller våra respektive hållbarhetsresor – med fokus på social och miljömässig hållbarhet samt hur vi kan uppnå en ännu sundare ekonomi och bolagsstyrning. På Stångebro Bygg lever vi efter devisen ”Hållbarhet i allt vi gör”. Det ska vara en självklarhet att hela tiden ha med sig den grundtanken i arbetet – i alla led. Att inkludera och involvera alla medarbetare i strategin är en förutsättning för att lyckas.

Rådgivning och alternativa lösningar

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av de nationella utsläppen av växthusgaser i Sverige, och vi är medvetna om hållbarhetsutmaningarna det innebär. Behovet av klimatsmarta lösningar och vägledning för beställare är stort. Därför är vi på Stångebro noga med att erbjuda våra beställare rådgivning och alternativa lösningar för att minska CO2e/m2 i sina byggprojekt såsom möjligheter vi ser för återbruk, energieffektivisering och maximering av livscykelperspektivet.

Foto: Oscar Nord

Kontakta oss

Vill du arbeta med en byggentreprenör som samtidigt är en proaktiv rådgivare inom hållbarhets- och klimatfrågor? 

Vi ser fram emot att höra av dig!