Skip to main content

Vårdcentral, folktandvård och familjecentral i Skäggetorp

I Skäggetorp i Linköping har det under ett par års tid pågått ett projekt som har gett stadsdelen nya, fräscha lokaler för vårdcentral, folktandvård och en familjecentral. Att samla verksamheterna intill varandra i Skäggetorps centrum har varit efterlängtat. Nu är det betydligt mer lättjobbat och det skapar nya möjligheter till ett värdefullt samarbete.

– Verksamheterna har funnits på plats även tidigare, men lokalerna var bristfälliga och avståndet gjorde arbetet onödigt svårt och omständligt. När det här projektet inleddes hade alla i projektgruppen ett och samma mål – att skapa lokaler som skulle bli så bra som möjligt för alla. Bland annat har arkitekterna på Tengboms fått mycket beröm för sin lyhördhet som nu bidrar till en smidigare vardag, berättar Gustav Boman, produktionsingenjör och ansvarig projektledare på Stångebro Bygg.

För att få till en bra och effektiv planlösning har man stått inför flera praktiska utmaningar. Bland annat fick hela betongplattan sågas upp för nya avlopp i lokalen. I projektet har det även funnits en hållbarhetstanke som bland annat resulterat i ett återbruk av glaspartier, dörrar och kök som är av god kvalitet. 

– Vi har arbetat utifrån en tajt ekonomisk budget, men med bra projektering och en stark vilja från alla parter att projektet måste bli av, så hittade vi fram till många smarta lösningar och kunde nå i mål, konstaterar Gustav Boman. Verksamheternas engagemang och en stark lagkänsla resulterade i ett fantastiskt samarbete. Precis det som skapar lyckade projekt!

Projekt

Vårdcentral, folktandvård och familjecentral i Skäggetorp

Fastighetsägare

Bonäsudden Fastighets AB

Arkitekt

Tengbom Arkitektkontor

Projektyta

650 kvm

Tidsram

Tre lokaler över 2,5 år

Hyresgäster

Region Östergötland och Linköpings kommun

”Verksamheternas engagemang och en stark lagkänsla resulterade i ett fantastiskt samarbete. Precis det som skapar lyckade projekt!”

Marina Larsson, verksamhetschef vårdcentralen och bvc, Maria Ingestig, pedagog på öppna förskolan, Mathias Sjöberg, snickare på Stångebro Bygg och Gustav Boman, projektansvarig på Stångebro Bygg