Skip to main content

Sporthall Eneby Norrköping

Under hösten 2018 färdigställde Stångebro Bygg ett efterlängtat projekt i vår grannstad Norrköping. Låg- och mellanstadiebarnen vid Enebymoskolan fick äntligen en ny sporthall.

Projektet påbörjades i augusti 2017, och den 800 kvm stora hallen invigdes nästan exakt ett år senare. Här kommer alla aktiviteter kunna genomföras i en bra och ansvarfull inomhusmiljö. Under arbetets gång har vi bland annat fått ta hänsyn till extra tuffa energi- och lufttäthetskrav. Faktum är att lufttäthetskravet var dubbelt så hårt som kraven i Boverkets byggregler.

– Det här är ett projekt som har löpt på steg för steg, med gott om tid för alla yrkesgrupper att utföra sina uppdrag grundligt för ett riktigt bra slutresultat, säger Stångebro Byggs projektledare Carl Dalgren.

Beställare var Norrevo Fastigheter som tillhandahåller, förvaltar och hyr in ändamålsenliga lokaler till kommunala verksamheter i Norrköping. Deras representant var Projektallians.

– På flera sätt är det här ett skolexempel på ett smidigt och förtroendefullt projekt, menar Carl Dalgren. Samarbetet har fungerat klockrent. Det beror till stor del på att vi har haft en väldigt lyhörd och lösningsorienterad beställarrepresentant.

Beställare

Norrevo Fastigheter

Adress

Enebyskolan
Taborgsbergsvägen 83
602 08 NORRKÖPING

Tidsperiod

2017-2018

Uppdrag

Nybyggnad

Foto: Zandra Erikshed

”- På flera sätt är det här ett skolexempel på ett smidigt och förtroendefullt projekt”

Stångebro Byggs Projektledare Carl Dalgren