Skip to main content

Stall i massivträ

Ute på den milsvida Östgötaslätten har Stångebro Bygg byggt ett mindre stall för sex travhästar. Men det är inte vilken byggnad som helst. Det har uppförts med stort fokus på miljö, trivsel och smarta lösningar. Här ska både hästar och människor trivas!

Idén kom när beställaren valde att stycka av sin gård till en mindre yta och den del som de behöll själva saknade ekonomibyggnader och stall. När projektet påbörjades var kravspecen tydlig. Deras tidigare stall hade en stomme av betong, vilket de upplevde sterilt och tråkigt med dålig ljudmiljö för hästarna. Nu ville de ha något mer ”levande” och trevligt. Det resulterade i en stomme av massiva träelement, ett så kallat KL-trä som inte bara är snyggt och smidigt, utan också binder koldioxid. 

Nicklas Eriksson, produktionsingenjör på Stångebro Bygg, kom in i projektet i ett tidigt skede och har ansvarat för allt – från ritning till slutbesiktning. 

– En av de största utmaningarna var att hitta en långvarig och hållbar lösning för att skydda stallets träkonstruktion från sparkar och fukt. Viktigt var att behålla den naturliga känslan och att det skulle smälta in i stallets miljö. Lösningen blev att klä ytterväggarnas insida, som gränsar till stallboxarna, med spontade pollyplank. Det är ett material som vid en första anblick ser ut som virke, men i själva verket är ett plastmaterial som är fukt- och slagtåligt och enkelt att byta ut den dagen det behövs.

Vad har varit roligast med projektet?

– Att få fria tyglar och vara med från första skissen fram till idag, då det faktiskt står ett stall på gården som används varje dag. Det känns fantastiskt! För min egen del har det varit både spännande och lärorikt att få rita olika idéer och därefter ta fram bygglovshandlingar. Jag är också stolt över hållbarhetsperspektivet som har genomsyrat projektet och som ligger helt i linje med vårt företags värderingar. Sedan vill jag självklart lyfta samarbetet med våra skickliga snickare – Martin Rendahl och Mattias Sjöberg. De har varit till stor hjälp och kommit med många idéer och lösningar som jag aldrig hade tänkt på själv. 

Ett smart miljöval
Svenskt KL-trä som stomme har stora miljöfördelar. Den massiva stommen har bundit totalt 42 ton koldioxid. Det innebär att hela stallet har utförts helt CO2-neutralt, samtidigt som det är ett smidigt och snyggt stommaterial.

Projekt

Ett nybyggt stall för sex travhästar strax utanför Vikingstad

Fastighetsägare

Per och Tina Eriksson

Projektyta

205 kvm

Tidsram

Start september 2020, inflytt hästar mars 2021

”Jag är också stolt över hållbarhetsperspektivet som har genomsyrat projektet och som ligger helt i linje med vårt företags värderingar. ”