Skip to main content

S:t Lars kyrka

När Svenska kyrkan i Linköping tog beslutet att restaurera S:t Lars kyrka fick Stångebro Bygg förmånen att vara med och förverkliga församlingens mål. Visionen var att den klassiska 1800-talskyrkan, med anor från 1000-talet, nu skulle bli framtidens citykyrka.

För att nå dit inleddes projektet med en grundlig analys, innan själva ombyggnaden påbörjades i januari 2016. Från allra första stund var det ett positivt och givande samarbete mellan Svenska kyrkan, församlingen, arkitekt, antikvariskt expertis och Stångebro Bygg.

Dåtid och nutid

Att bygga om en anrik kyrka, såväl exteriört som interiört, är en stor utmaning. Här måste man ta hänsyn till det kulturhistoriska värdet, samtidigt som nutidens kyrka bland annat ska vara ljus och tillgänglig för alla.

En av de större förändringarna var att Långhusets tidigare stängda dörrar ersattes med ett dopfönster mot norr. Huvudentrén flyttades från västra porten till den södra, som nu lyftes fram med en ny trappa och ramp på utsidan. På insidan byggdes ett vindfång efter arkitekt Per Rydbergs vision om ”en lykta ”.

Den befintliga läktaren förlängdes, så att det bakom orgel och åhörarplatser gavs plats för en ny sakristia och ett musikrum. Utvändigt öppnades en gammal igensatt port upp. Besökare kan nu ta den vägen eller hissen i tillbyggnaden för att komma ner i kryptan under kyrkan. Här förflyttar man sig tillbaka i tiden och kan följa kyrkans historia.

Stora utmaningar

Projektet innebar en hel del ”problemlösning”. En av de stora frågorna var hur de enorma Pehr Hörberg-målningarna skulle förflyttas ut och in ur kyrkan. Och att lösgöra och försiktigt transportera läktarbarriären med en drygt 14 meter lång unik målning på till en specialställning och slutligen montering i sitt nya läge, krävde också tankeverksamhet och en stadig hand

Se filmen här

Ansvarig projektledare Fredrik Engvall och snickaren Jonny Sjöberg blickar tillbaka på ett både intressant och roligt projekt.

Jag gillar speciellt de nya och återskapade ljusinsläppen, konstaterar Fredrik Engvall. En annan sak som man inte ser idag, men som innebar en stor insats, var arbetet med att få till en dold ljud- och ljusinstallation. Det krävdes ett gediget hantverk att demontera och sedan lägga tillbaka det befintliga golvet av grönskimrande kolmårdsmarmor. Här finns så många speciella detaljer i både trä och sten, som har krävt stora hantverksinsatser. Alla inblandade ska ha en stor eloge.

Efterlängtad invigning

Lagom till en av kyrkans stora högtider – den 1:a advent samma år – var det dags för efterlängtad invigning. Besökarna möttes nu av en vacker, funktionell och stämningsfull kyrka, öppen för alla linköpingsbor och besökare.

Beställare

Svenska kyrkan i Linköping

Adress

S:t Larsgatan 25A

Tidsperiod

2015–2016

Uppdrag

Restaurering

”Här finns så många speciella detaljer i både trä och sten, som har krävt stora hantverksinsatser. Alla inblandade ska ha en stor eloge.”