Skip to main content

Träningsanläggning Harvestad

Harvestad, i den södra delen av Linköping, har fått en ny träningsattraktion. I februari var det festlig invigning av Friskis & Svettis imponerande anläggning, alldeles intill Landeryds golfbana. Här, på ca 2 200 kvm, finns ett stort gym, salar för gruppträning, omklädningsytor, bastu, personalytor, rymlig entré, lounge och parkering.

I huset hyr även Landeryds GK tio lägenheter, som blir klubbens hotellrum, med tillhörande förråd för bland annat klubbor och vagnar. Samtliga rum har en trevlig utsikt över första tee på Landeryds södra 18-hålsbana.

Att bygga i den här kulturhistoriska gårdsmiljön ställer särskilda krav och ambitionen har varit att få huset att passa in i landskapsbilden. Stålstommen med sandwichelement har klätts in med bred stående träpanel som målats med klassisk falu rödfärg. Runt partier och fönster har det skapats illusionen av portar, även de målades med slamfärg, det vill säga svart falufärg. Fönster
och dörrar har valts ut med omsorg, för att få rätt helhet på utseendet.

– Hela projektet har präglats av positiv samverkan, trots en tålamodskrävande start där vi alla ivrigt väntade på klartecken för att få komma igång. Vi har haft ett nära samarbete med beställaren Mannersons Fastighets AB, Friskis & Svettis samt Landeryd GK. Likaså när det gäller våra egna snickare och alla underentreprenörer. Engagemanget vid bland annat projektering och byggmöten har sporrat oss till att göra vårt yttersta, berättar Andreas Danielsson, ansvarig projektledare på Stångebro Bygg.

Projektet utstrålar stort hantverkskunnande och noggrannhet i genomförande och materialval.

– Linköpingsborna och golfanläggningens gäster har fått en riktigt fin anläggning, konstaterar Stångebro Byggs snickare Robin Ivarsson. Och vi har skapat ett hus som ser ut att alltid ha funnits där!

Beställare

Mannersons Fastighets AB

Hyresgäst

Friskis & Svettis samt Landeryds golfklubb

Tidsperiod

April 2018 – februari 2019

Uppdrag

Nybyggnad

Totalt

ca 2 200 kvm

”Engagemenget vid bland annat projektering och byggmöten har sporrat oss till att göra vårt yttersta.”