Skip to main content

Linköpings Slott

Stångebro Bygg har en gedigen erfarenhet av att restaurera äldre kulturbyggnader – en kunskap som kom väl till pass då vi fick uppdraget att bygga om och renovera Linköpings Slott, en fastighet med anor från 1100-talet.

Uppdraget bestod av två delar. Första steget var att skapa ett helt nytt Slott och Domkyrkomuseum, vilket var ett önskemål sedan lång tid tillbaka från Domkyrkans vänner och den stiftelse som bildades för projektet med dåvarande landshövding Björn Eriksson som ivrig förespråkare. Museet invigdes år 2000, som nu huserar på tre våningar i slottets norra flygel.

Det andra projektet var en följd av en omfattande vattenskada som drabbade slottet annandag jul år 2002. Ett sönderfruset varmvattenrör på vinden dränkte den västra längan i vatten och totalt skadades ca 500 kvm på de tre våningsplanen. Efter skadan har hela flygeln med landshövdingebostaden renoverats och ett nytt Kungarum har inretts.

Adress

Linköping

Tidsperiod

2002-2003

Uppdrag

Ombyggnad och renovering

Projektets omfattning

ca 12 MSEK