Om oss

Stångebro Bygg startade 1998 med gedigen erfarenhet från branschen i bagaget. Vi kan traditionell byggverksamhet. Vi har också ett stort kunnande kring att bygga i massivt trä och restaurera kulturbyggnader. Dessutom har vi utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt – entreprenader i samverkan.

Kunskap, erfarenhet och nytänkande

Stångebro Bygg startade 1998 med gedigen erfarenhet från branschen i bagaget. Vi kan traditionell byggverksamhet. Vi har också ett stort kunnande kring att bygga i massivt trä och restaurera kulturbyggnader. Dessutom har vi utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt – entreprenader i samverkan.

Vi är ett byggföretag, men framförallt är vi ett projektorienterat företag. Vår roll är att ta ansvar för helheten, något som våra kunder uppskattar. Många ser oss nästan som en del av deras egen verksamhet.

Idag är vi 27 medarbetare som bidrar till Linköpings och regionens utveckling. Vi gör det enklare att bygga!

“Vi tror på öppenhet, ärlighet och kvalitetstänkande. Vi ska alltid hålla de löften som vi gett. En självklar förutsättning för ett seriöst företag.”

Framgångsrika samverkansprojekt

Stångebro Bygg arbetar huvudsakligen utifrån en modell som vi kallar entreprenader i samverkan, vilket är till stor fördel för alla inblandade parter. Det ger en lyhördhet och öppenhet, som resulterar i en effektiv projektstyrning, överblick, gemensamt ansvar och starka relationer.

En viktig förutsättning är en väl fungerande projektgrupp. Alla har tydliga ansvarsområden och ett uttalat mål. Här har vi skapat ett starkt kontaktnät, där samsyn, kunskap och gemensamma ambitioner skapar goda förutsättningar för ett kvalitetstänkande i alla led.

”Det ger en lyhördhet och öppenhet, som resulterar i en effektiv projektstyrning, överblick, gemensamt ansvar och starka relationer.”

”Anledningen till att vi valde Stångebro Bygg var framför allt deras erfarenhet av att renovera äldre fastigheter på ett varsamt sätt, där det handlar om att bibehålla charmen men samtidigt skapa nya, moderna lösningar. Under hela projektets gång, som tog ca två år, har vi haft ett nära samarbete som har fungerat jättebra. Vi har resonerat oss fram till lösningar och bollat idéer. Det är en av förklaringarna till att slutresultatet blev så lyckat.”

Ulf Larsson

Fastighetschef, Länsförsäkringar Östgöta

Vår idé

 

Affärsidé

Vår affärsidé beskriver vilka vi är och vill vara. Hur vi vill agera och utveckla vår marknad. 

En smidig, förtroendefull och kompetent samverkan, utifrån öppenhet och ärlighet, ger rätt produkt till rätt kostnad i rätt tid – allt det som Stångebro Bygg står för.

Vision

Stångebro Bygg AB skapar ett självklart mervärde för våra kunder genom gemensamma värderingar och genom samverkansprojekt med öppenhet och ärlighet som ledord. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi framtidens fastigheter med långsiktig lönsamhet och optimal miljöhänsyn.

Vårt löfte

Vårt löfte är också vår ledstjärna – vi gör det enklare att bygga.

Överblick ger kontroll

För oss är ordning och reda en självklarhet. Likaså att våra kunder ska mötas med öppenhet, ärlighet och veta att vi har full kontroll i projekten. Alla medverkande har en nödvändig överblick, vilket skapar en värdefull känsla av ansvar. Vårt eget rapporteringssystem NEXT är mycket uppskattat. Här kan våra kunder via eget lösenord när som helst gå in och följa projektets utveckling på olika plan. NEXT ger bland annat viktig information om ekonomi, inköp och planering.

Goda relationer för ökad delaktighet

Samverkansmodellen öppnar upp för bättre relationer. Det i sin tur leder till ökat ansvar och delaktighet. Vi utestänger aldrig beställaren från projektet. Tvärtom, så handlar det om lyhördhet och en ständig dialog. Det är därför vi har så nöjda kunder.

En öppen prissättning

Vi garanterar en total överblick av projektet och kan i ett tidigt skede ge en ärlig prisbild. Om oväntade förändringar uppstår diskuterar vi alltid det med vår beställare. Vi kan också hjälpa våra kunder att eventuellt finna och söka rätt bidrag till olika former av projekt. Ett extra jobb som kan löna sig snabbt!

Kompetens innebär kostnadseffektivitet

Vi engagerar rätt personer till rätt projekt. Det är en kvalitetsgaranti för oss själva och våra beställare. Det i sin tur skapar smidiga projekt utan förseningar. Vi brukar säga att kompetens är kostnadseffektivt.