Vi hade våra föraningar innan semestern. Redan under senvåren ökade aktiviteten med nya förfrågningar och beställningar. Och nu, en bit in i september, så går vi på högvarv. Det är självklart oerhört roligt, samtidigt som det ställer stora krav på ett seriöst företag och en ansvarsfull arbetsgivare. Men med bra planering, skickliga medarbetare och ett nära, förtroendefullt samarbete med våra kunder så flyter det på som vi önskar.

Det är glädjande att vi fått så många nya kunder. Likaså att uppskattade kunder återkommer och förlänger våra avtal. Det innebär en bredd och mix, som passar vår kompetens. Vi på Stångebro Bygg fokuserar huvudsakligen på om- och tillbyggnad, men vi åtar oss självklart också nyproduktion utifrån rätt förutsättningar. Alla projekt är värda att diskutera och ta ställning till.

Microsoftprojektet står klart!
Jag har tidigare berättat om uppdraget till Donya Labs i kvarteret Alfabetet på Industrigatan som påbörjades under 2016. Men så blev företaget uppköpt av Microsoft, vilket ledde till helt nya förutsättningar med bland annat fördubblad kontorsyta. Nu när lokalerna färdigställs så kan jag konstatera att det har varit utmanande och utvecklande på flera sätt. Vi har bland annat lärt oss vad det innebär att samverka med en stor internationell aktör och de oerhört höga säkerhetskrav som gäller. Vi är alla nöjda med slutresultatet.

Full fart på alla fronter
Andra projekt på gång är de nya idrottshallarna i Eneby, Norrköping, respektive Brokind, strax utanför Linköping. Den förstnämnda beräknas stå klar till skolstarten nästa höst och i Brokind räknar vi med att vara klara i vår. I Malmen bygger vi om kontorslokaler till Försvarsmakten. Och för Region Östergötlands räkning har vi byggt en laboratoriebyggnad för studier av urtidshöns på Lantbruksskolan i Vreta Kloster. Onekligen ett udda, men intressant projekt som har präglats av ett mycket gott samarbete. Dessutom bygger vi om på Motala lasarett, Tävelstad Gård och vi renoverar it-bolaget Medius kontorslokaler i Mannersons fastighet, hörnet Platensgatan/Kungsgatan i Linköping – bara för att nämna ytterligare några projekt.

vd-kronika_sept17

 

Vårt fina samarbete med Svenska kyrkan växer. I Vreta kloster skapar församlingen ett helt nytt besökscentrum och i första steget uppför vi en ny maskinhall. Här har bygglovsprocessen tagit lite längre tid än planerat, men vilken vecka som helst räknar vi med att vara igång i den här vackra, anrika miljön.

Många undrar vad som händer med Friskis&Svettis i Landeryd. Efter en omfattande antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys, så pågår nu processen kring markköp. Med andra ord är det inget spikrakt projekt – men även här väntar vi ivrigt på att sätta spaden i jorden.

Klövern är en av våra uppskattade kunder sedan lång tid tillbaka. Nu har vi tecknat nytt avtal, vilket gör oss både glada och stolta. Det är inspirerande att samverka med en kund där vi har samma syn och målbild för våra projekt. Vi har även tecknat nytt avtal med Tekniska verken i Linköping.

Ordning och reda framför allt!
Arbetet med vårt gemensamma kvalitets- och miljösystem fortsätter. Povel 2.0 följer kraven i ISO och ger oss en gemensam grund att stå på, vilket även är en trygghet för våra beställare och samarbetspartners.

Jag vill också passa på att hälsa Andreas Danielsson välkommen tillbaka till Stångebro Bygg. Han har jobbat hos oss som snickare i många år, men var borta en tid då han bland annat vidareutbildade sig. Nu kommer han att arbeta som produktionsingenjör, med gedigen kunskap om vårt företag och våra kunder.

Laddar för nya tag
När tempot är som högst måste man hitta en plats för återhämtning. För min del handlar det om älgjakten i början av oktober. Ett par dagar i skogen innebär nyladdade batterier inför en fortsatt intensiv höst. Men självklart är jag alltid tillgänglig för diskussioner om nya projekt och samverkan. Vi hörs!

Benny Valtersson

Vd Stångebro Bygg

PS. Som alltid är du välkommen att kontakta mig eller någon av våra projektledare för att diskutera nya projekt! Vi finns gärna med i hela processen, från planering till genomförande och kvalitetsuppföljning. Vi hörs!

 

insta_sept

Nu hittar ni oss även på Instagram! Följ @stangebrobygg, häng med i vår vardag och lär känna oss på Stångebro Bygg ännu bättre.