Skip to main content

Författare: Pernilla Stridh

BKMA-certifiering – kvalitet i alla led

BKMA-certifiering – ett kvitto på kvalitet i alla led

Under året som gått har vi på Stångebro Bygg lagt grunden för att ta en ledande position inom byggbranschen. Vi har utfört en omfattande omstrukturering och uppgradering av våra processer och system och implementerat ett robust verksamhetsledningssystem. Övergången från en POVEL-diplomering till en BKMA-certifiering bekräftar att vi uppfyller de höga krav som ställs på ett ledande företag inom byggbranschen.

”Vi ska alltid motsvara våra kunders förväntningar och i kombination med våra värderingar är den här certifieringen en stabil grund för våra fortsatta samarbeten”, säger vd Benny Valtersson.

Certifieringsprocessen har inneburit en djupdykning i hur vi hanterar kvalitet, miljö, och arbetsmiljö. Med introduktionen av ännu striktare kvalitetskontroller, frekvent personalutbildning och genomtänkta säkerhetsåtgärder har vi positionerat oss för att vara i branschens framkant.

Hållbarhet och effektivitet

Vår BKMA-certifiering visar på ett systematiskt tillvägagångssätt där kundens, anställdas och myndigheternas krav och önskemål uppfylls på bästa möjliga sätt. Det innebär att vår dagliga verksamhet är utformad för att konsekvent uppfylla projekt-, bransch- och myndighetskrav. Detta arbetssätt innebär en tydlig struktur och effektivitet, allt från ledningsmöten till sista spiken, det vill säga de mest detaljerade aspekterna av varje projekt.

Vi har under processen genomgått grundliga kontroller av rutiner, policys och våra interna och externa sätt att samarbeta. BKMA-certifieringen garanterar att vi kontinuerligt arbetar med att säkerställa att vi följer de lagar och förordningar som ställs på oss, att vi åtar oss uppdrag som ger hållbara produkter med kloka och miljövänliga materialval, att vi kontrollerar att vi samarbetar med andra aktörer som håller hög kvalitet och att vi erbjuder en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Engagemang i varje projekt

Carl Dalgren, som har drivit arbetet, är nöjd med medarbetarnas insats och hårda arbete under processen.

”Det är ordning och reda i organisationen, alla går i takt, och certifieringen bevisar att Stångebro Bygg står för kvalitet. Vi arbetar ständigt med de här frågorna och med en certifiering får vi en bekräftelse på att vi har sunda och välfungerande arbetssätt.”

För kunder och samarbetspartners är BKMA-certifieringen ett kvitto på att vi engagerar oss fullt ut i varje projekt, med fokus på kvalitet, miljö, vidareutbildning av personal, säkerhet, noggrann uppföljning och erfarenhetsåterkoppling.

”Med tydliga arbetssätt, rutiner och mallar kommer vi hela tiden kunna förbättra verksamheten men även skapa mervärden för våra beställare och övriga samarbetspartners. Vår övergång till BKMA markerar ett viktigt steg framåt, och vi är stolta över de framsteg vi gjort”, säger vd Benny Valtersson.

Certifieringen 

BKMA – som avser Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö – är Byggföretagens branschanpassade verksamhetsledningssystem. Systemet är en grundpelare för oss att genomföra våra uppdrag och projekt säkert och kontrollerat, med kvalitet och minskad miljöpåverkan i fokus.

Årliga revisioner leder till välkänd certifiering och rustar verksamheten för fler och större uppdrag.

Byggföretagen 

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. Medlemmarna finns i alla storlekar och verkar över hela landet. Byggföretagens verksamhetsledningssystem (BKMA) är stommen i ett framgångsrikt företag i byggbranschen.

Läs mer om certifieringen här.

Certifieringen genomfördes med hjälp av DNV. Läs mer här.

Fortsätt läsa

Vi står starka i en turbulent tid

När vi blev en del av Rotundagruppen förde det med sig såväl strategiska som strukturella förändringar. Idag är vi en koncern med företag från nord till syd, med olika storlek och olika kompetenser. Men vi har en sak gemensamt – vi vet att samverkan gör oss starkare.

En praktisk förändring blev att bokslutsdatum nu är den sista augusti, vilket gäller alla företag i koncernen. Det innebär att sensommaren och tidig höst har inletts med stort fokus på ekonomi. Jag kan konstatera att vi fortsatt står oss starka i denna turbulenta tid för vår bransch. Bokslutet visar en bra omsättning och ett gott resultat.

Ordning och reda

Under året har vi bytt verksamhetssystem och nu är vi klara med certifieringen av BKMA. Det är en viktig nivå som visar att vi är ett företag med ordning och struktur. Det har varit oerhört intensivt, men absolut värt allt extra jobb.

En annan följd av samarbetet inom Rotundagruppen är de utbildningar som koncernen satsar på. Vi har i nuläget två projektledare som går ledarskapsutbildning och därefter står ytterligare tre på tur. Utöver det samlar vi årligen alla tjänstemän på Stångebro Bygg för att gemensamt dra framtida riktlinjer – vad Stångebro Bygg är och vad vill vi vara? Såväl professionell som personlig utveckling fortsätter att vara en av våra hjärtefrågor.

Aktuella projekt

Nästan dagligen möts vi av nyhetsrapportering om hur byggbranschen drabbas av konjunkturen och omvärldsläget. Vi på Stångebro Bygg har en inriktning som hitintills inte påverkats lika hårt. I nuläget är vi bland annat igång med två olika LSS-boenden för Lejonfastigheter – ett i Vikingstad och ett i Harvestad. Grundarbetet har pågått och just nu genomför vi montage av stommarna som levererats i stora väggblock från fabrik. Spännande, tycker vi.

Stomresning av nytt LSS-boende i samarbete med Lejonfastigheter. 

Snart är vi färdiga med fas 1av strukturerad samverkan på Rosendalsskolan i Skäggetorp tillsammans med Lejonfastigheter och nu håller vi tummarna för att det blir en fas 2. Vi har ytterligare ett projekt i Skäggetorp. Det är en större ombyggnad för Bonäsudden och Holmströmsgruppen som bland annat innehåller ett helt nytt storkök med allt vad detta innebär.

Jag vill också lyfta vårt samarbete med Svenska kyrkan, där vi i Lilla Aska bygger en ny maskinhall. För Mannersons Fastigheter arbetar vi i samverkan med kvarteret Idéskissen i Linköping Science Park och vi har även påbörjat ett ombyggnadsprojekt i kvarteret Absalon i centrala Linköping

Topp 100 – en satsning på idrotten

Nu blickar vi framåt mot en fortsatt fin höst. Vi är nog många som undrar var den här sommaren tog vägen, men än finns det tid för många roliga golfrundor. Och apropå idrott, så har Stångebro Bygg tagit beslutet att bli medlem i Topp 100. Det är en viktig satsning för idrotten i Linköping med omnejd – både elit och bredd/motionär. Läs gärna mer på www.topp100.org. Vi kanske ses på galan?

Hösthälsningar
Benny Valtersson
Vd Stångebro Bygg

Fortsätt läsa

Kvarteret Emiren 12

Kvarteret Emiren 12

Kvarteret Emiren 12 på Djurgårdsgatan i Linköping byggdes 1942 och renoverades senast på åttiotalet. Stångebro Bygg fick i uppdrag av Länsförsäkringar att utföra en genomgripande renovering av fastigheten. Projektet omfattade totalrenovering av elva lägenheter och omvandling av en lokal till lägenhet samt renovering av tre lokaler. Dessutom passade man på att förvandla husets vindsvåning till tre stora moderna och funktionella lägenheter. Många av husets charmiga och tidstypiska detaljer från 40-talet har lyfts fram och bevarats.

Projektet visade sig bjuda på stora utmaningar med flera oförutsedda problem. Komplikationer uppkom på grund av felaktigt byggda detaljer från äldre renovering och ledde till omfattande förändringar av bärande konstruktioner och även problem med fukt. Balkonger hade överbelastats och träfasader var tekniskt felaktigt tilläggsisolerade. Ett intensivt samarbete med leverantörer och underentreprenörer var avgörande för att klara av komplexiteten i projektet och de högt ställda kraven i entreprenaden. 

– Att planera, projektera och leda ett projekt där förutsättningarna konstant förändrades var oerhört utmanande, säger Carl Dalgren, projekteringsledare på Stångebro Bygg. Men jag vill lyfta engagemanget och yrkesstoltheten hos underentreprenörer, yrkesarbetare och konsulter i projektet. Deras vilja att skapa något bra ur dessa utmaningar har verkligen gjort skillnad för vår kund.

Projektets framgång grundades framför allt på ett noggrant och nära samarbete med kunden, ett samspel som var nyckeln till att förhindra projektet från att eskalera mer i tid och kostnad än vad det torts allt gjorde på grund av alla oförutsedda problem som dök upp.

– Länsförsäkringar är en väldigt kunnig beställare med stor insikt och förståelse för vad som krävs för ett bra slutresultat. Vi trivs väldigt bra med det samarbetet!

Projekt

Renovering / ombyggnad av hyresfastighet Kvarteret Emiren 12, Linköping

Fastighetsägare

Länsförsäkringar

Projektyta

Cirka 800 kvm

Tidsram för Stångebro Bygg

Januari 2022 – juni 2023

Foto: Zandra Erikshed

”Länsförsäkringar är en väldigt kunnig beställare med stor insikt och förståelse för vad som krävs för ett bra slutresultat. Vi trivs väldigt bra med det samarbetet!”

Carl Dalgren, projekteringsledare på Stångebro Bygg, om renovering och ombyggnation av hyresfastigheten Kvarteret Emiren 12 i Linköping.

Fortsätt läsa

Himnahallen ICA-butik

Ica Himnahallen, Linghem

På Ica Himnahallen i Linghem har man i många år planerat för att kunna bygga ut till en större butik. När arbetet nu äntligen är klart är både ägare, butikspersonal och Linghemsbor glada och entusiastiska över den nya butiken som både blivit modernare, mer ändamålsenlig och dessutom fått större lokaler. Dessutom skulle kyldiskar uppgraderas samt en ny undercentral för detta skapas. Det har varit ett ambitiöst projekt med många idéer och önskemål från den engagerade uppdragsgivaren, berättar Nicklas Eriksson, ansvarig projektledare på Stångebro Bygg.

Den stora utmaningen låg i att både utöka och omvandla butikslokalerna under tiden som Ica Himnahallens verksamhet fortlöpte som tidigare. Även om det inte har undgått någon att stora förändringar varit på gång så har de allra flesta sett det som en positiv utveckling och sett fram emot resultatet. Projektet krävde avancerade logistiska lösningar och det har varit många olika aspekter att ta hänsyn till.

– Varje steg i projektet var noga planerat och utformat för att minimera störningar i Ica Himnahallens dagliga rutiner och leveranser, säger Nicklas Eriksson.

Utmaningar och innovativa lösningar

En nyckelfaktor under arbetets gång var att hantera logistiken och de olika etapperna.

– Vi insåg tidigt att vi skulle behöva genomföra utbyggnaden allra först. Detta för att kunna skapa ytor för Ica Himnahallen att fortsätta bedriva sin dagliga verksamhet. Först därefter påbörjades ombyggnationen av de befintliga lokalerna, berättar Nicklas Eriksson.

Viktiga funktioner som bland annat postutlämning och pantstation fick kreativa lösningar och säkerställde att kunderna kunde fortsätta handla och hämta post som vanligt under hela ombyggnadsfasen.

Ett framgångsrikt samarbete

En avgörande aspekt för framgången har varit samarbetet med både fastighetsägaren BoPro Linköping AB, hyresgästen Ica Himnahallen samt övriga hyresgäster i huset, säger Nicklas Eriksson.

– Även om det här var ett av våra första större projekt med BoPro, lyckades vi snabbt skapa en effektiv samarbetsstruktur och jag hoppas att vi får chansen att bedriva fler projekt tillsammans.

Projekt

Tillbyggnad och ombyggnad av Ica-butik i Linghem.

Fastighetsägare

BoPro Linköping AB

Projektyta

605 kvadratmeter utbyggnad, 1 000 kvadratmeter ombyggnad.

Tidsram för Stångebro Bygg

Oktober 2021 – september 2022

Arkitekt

M5 Arkitektur Linköping

Foto: Zandra Erikshed

”Vi är väldigt nöjda med resultatet. Därför har vi valt att fortsätta att samarbeta med Stångebro Bygg även i andra projekt.”

Nils och Annika Andersson, ägare Ica Himnahallen, om ombyggnation och utbyggnad av butiken.

Fortsätt läsa

Gruppbostad Alarp

Gruppbostad Alarp

Alarp gruppboende med daglig verksamhet har ett privat och naturskönt läge precis intill skogen. Här finns en huvudbyggnad med personalutrymmen, ett aktivitetshus, förråd och teknikutrymmen samt sex trevliga och ändamålsenliga lägenheter som fått öppen planlösning med pentry och avskilt sovrum.

Av Lejonfastigheter fick Stångebro Bygg i offentlig upphandling uppdraget att skapa en fastighet om fyra byggnader med tekniskt avancerad standard och lösningar inom säkerhet och specialfunktioner. En särskild utmaning har varit att uppfylla alla KMA (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö)-kontroller, vilket har krävt att alla arbetar i enlighet med nya och annorlunda krav.

– Trots utmaningarna har vi lyckats hålla både kvalitet och kostnader under kontroll. Snickarna är också väldigt lyhörda och duktiga på att se till projektets bästa, säger Carl Dalgren, produktionsingenjör på Stångebro Bygg och ansvarig för projektet.

Med högt ställda krav på brandskydd, akustik, energieffektivitet och KMA-kontroll är byggnaden utformad för att uppfylla alla tekniska krav. Den avlägsna platsen gjorde att man tvingades hantera problem som man normalt inte behöver tänka på i tätare bebyggda områden, sådant som att borra för bergvärme och eget vatten, men även att lösa ett eget avloppshanteringssystem.

– Vi var till och med tvungna att skapa nästan en kilometer väg för att kunna nå byggprojektet, berättar Carl.

Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av Stångebro Bygg. Främsta fokus har legat på att leverera kvalitet i projektet – en så bra slutprodukt som möjligt till rätt kostnad.

– Samarbetet med kunden har fungerat exemplariskt, tycker Carl Dalgren. Och vi har lyckats leverera projektet till ett fast pris, vilket också har bidragit till en väldigt positiv kundrelation som sträcker sig bortom garantiperioden. Vi är stolta över att få bygga vidare på dessa relationer och vi ser fram emot nästa projekt, två nya gruppbostäder.

Projekt

Nybyggnad av Alarp gruppbostad med daglig verksamhet utanför Linköping.

Fastighetsägare

Lejonfastigheter

Projektyta

Totalt cirka 750 kvadratmeter uppdelad på fyra byggnader. Behandlad tomtarea cirka 3 000 kvadratmeter. 700 meter ny väg.

Tidsram för Stångebro Bygg

April 2019 – april 2020

Aktiviteter/verksamhet i fastigheten

Gruppboende med sex brukare och dagligverksamhet.

Arkitekt

M5, Anders Wiggur

Foto: Zandra Erikshed

”Stångebro Bygg och Carl har varit så bra, inte en sekund av onödigt tjafs utan vi har löst allt tillsammans raskt och rakt. Saker som har kommit upp har varit fokus från båda sidor på att lösa. Jag hoppas att jag får jobba ihop med Carl och Stångebro Bygg igen.”

Kerstin Warvsten, fastighetsförvaltare på Lejonfastigheter, om nybyggnationen av Alarp Gruppboende.

Fortsätt läsa

Sommar, sol och skön ledighet

Nu är vi framme vid den tid på året då vi börjar runda av allt inför sommarens ledighet. På Stångebro Bygg har vi olika projekt på gång, som snart gör uppehåll en tid – allt enligt plan. Andra projekt väntar på att komma igång så snart vi alla är tillbaka. Kul när det är bra fart!

Ni som följer oss på sociala medier har säkert sett att vi haft flera roliga uppdrag i privata hem. Just nu pågår vårt arbete med att etablera en ny byggserviceavdelning, för att kunna hantera den här typen av jobb. Förfrågningarna blir allt fler och vi trivs med uppdragen.

.

Kökssnickeriet från Falerum kök smälter in perfekt i det anrika huset och bidrar med en tidlös känsla. Foto: @sugarcrisppictures.  

I slutet av maj var det dags för ett dubbelt firande på vårdcentralen Kungsgatan. Dels fyllde verksamheten 40 år, dels var vår omfattande ombyggnation klar. Lycka till med ert viktiga arbete i de nya, fräscha lokalerna, säger vi!

En fartfylld höst

Vad står då på tur? Efter semestern väntar bland annat två LSS-boenden – ett i Harvestad och ett i Vikingstad. Projekteringen är redan igång och vi inväntar byggstart. I stadsdelen Skäggetorp bygger vi ett storkök. Fastighetsägare är Bonäsudden och det omfattande arbetet sker i samverkan med Holmströmsgruppen. Vi har tidigare genomfört lyckade uppdrag tillsammans, så det ser vi fram emot.
 
Om du vill se mer vad som är på gång – bland annat för Svenska kyrkan och Mannersons Fastighets AB – läs gärna mitt förra vd-brev och följ oss på sociala medier!

Ständig utveckling

Under våren har vi genomfört utbildningar, som kommer att följas upp under hösten. Arbetet med att byta kvalitetsledningssystem pågår för fullt. BKMA är ett nationellt och branschanpassat alternativ till ISO 9001/14001/45001. Certifieringen är en nationell standard för Byggföretagens medlemmar, det är en satsning som höjer nivån på vårt arbete, såväl internt som gentemot våra kunder.
 
En annan viktig utbildning är den ledarskapsutveckling som genomfördes i maj månad på Vesterby golfklubb under ledning av Viveka Andersson, Wevando, AB. Kompetenta och trygga ledare är ett ständigt pågående arbete för att stärka våra team.

Njut av sommaren!

Jag hoppas att du kan blicka framåt mot en skön ledighet. Vi på Stångebro Bygg stänger för en välbehövlig ledighet vecka 29–31. Men jag finns alltid tillgänglig om du vill dryfta idéer eller diskutera projekt. Som alltid lyssnar jag av mobilen och läser mina mail. Däremellan hittar du mig förmodligen på golfbanan eller någonstans på Sommens vackra vatten.

Benny Valtersson
Vd Stångebro Bygg

Fortsätt läsa

 ”Fin gemenskap och spännande projekt”

Någon fartygskock blev det inte av Anders Larsson. Däremot en noggrann och finurlig snickare som de senaste 25 åren löst byggtekniska utmaningar i Stångebro Byggs olika uppdrag med kulturfastigheter. Nu väntar livet som pensionär!

Hur kommer det sig att du blev snickare?
– Från början ville jag bli fartygskock. Men det tyckte mina föräldrar var lite för äventyrligt. Ärligt talat var det mina betyg som avgjorde, de var inte lysande men räckte till för snickaryrket. Och jag har trivts bra som snickare. Det bästa med jobbet är att ställas inför projekt där man får klura ut lite speciella lösningar, så som vi jobbar med kulturfastigheter. Jag gillar att använda både huvud och händer. Jag lär mig hela tiden något nytt.

Kan du nämna några projekt som du är särskilt
stolt över under din tid på Stångebro Bygg?
– Det är svårt att inte nämna Linköpings slott och Linköpings slotts- och domkyrkomuseum. Jag tror vi har varit i varenda rum på slottet! Men även uppdrag i lite mindre fastigheter med några hundra år på nacken har varit givande, där jag och kollegorna verkligen har fått använda huvudet i jakten på varje millimeter.

– Jag känner en yrkesstolthet i att göra mitt bästa, att inte ta genvägar utan låta arbetet få ta den tid som krävs för att det ska bli bra. Kanske är jag noggrann i överkant. Men jag vill känna mig nöjd när jag går hem från jobbet.

Gamla byggnader kan gömma hälsningar från förr.
Har du hittat något spännande någon gång?
– Det kom fram en hel del skelett på inre Borggården när vi hade uppdraget på Linköpings slott, och även rester av gamla byggnader uppenbarades. Rent allmänt kan jag tycka att det är fascinerande att golven på slottet är desamma som Gustav Vasa och biskop Brask gått på en gång. Och i det 1700-talshus jag senast renoverat är virket fällt på 1600-talet, det är en svindlade tanke. Som snickare i kulturfastigheter möter man på sätt och vis hälsningar från historien hela tiden.

Vilket är ditt viktigaste verktyg?
– Skruvdragaren går inte att vara utan. Och multimastern förstås, ovärderlig när man håller på med finsnickeri.

Hur har ditt arbete förändrats sedan du började som snickarlärling på 1970-talet?
– Det finns mycket mer hjälpmedel idag för att spara kroppen. Och här på Stångebro Bygg är det aldrig några bekymmer om vi behöver något hjälpmedel, exempelvis för att bära och lyfta. Däremot kommer man nog aldrig ifrån det faktum att hur litet jobb som än ska fixas, så behövs alltid mycket verktyg – och dom får man bära själv, ha ha.

Vad tar du med dig som minne efter dina år på Stångebro Bygg?
– Arbetskamraterna har betytt mycket. Och jargongen oss emellan. Några av oss har jobbat ihop så länge att vi inte behöver säga så mycket, kollegan fattar vad man menar ändå. 25 år på samma företag talar sitt tydliga språk – jag har trivts väldigt bra! Som anställd känner man sig uppskattad.

Vad väntar nu, när du inte behöver passa några arbetstider längre?
– Jag har tyvärr lite hälsobekymmer och en behandling att klara av. Men sen tänker jag åka skidor i alperna. Och spela boule! Tidigare har jag åkt mycket motorcykel men jag tror jag har gjort mina mil där. Jag ska försöka skaffa lite nya intressen.

”Jag känner en yrkesstolthet i att inte ta genvägar utan låta arbetet få ta den tid som krävs för att det ska bli bra.”

  

Kollegan Bengt Eklund om Anders
”Vi har följts åt i mycket sedan gymnasietiden på Ljunkan och jobbar väldigt bra ihop. Första ordet jag tänker på om honom är lugn. Han lämnar inte mycket åt slumpen, utan vill ha ordning och reda. Det är inte så noga, kan han säga, om måtten inte stämmer. Men då handlar det om en felmarginal på tiondelar av en millimeter!

Fortsätt läsa

Sällan några ”vanliga” dagar på jobbet

Jonny Sjöberg gick ut i arbetslivet som lärling 1975 och kan se tillbaka på hela 47 år som snickare. De senaste 25 åren har han varit anställd på Stångebro Bygg, lika länge som företaget funnits. Nu är det dags för pension!

Det bästa med livet som snickare?
– Renoveringar är det roligaste i det här yrket. Att ha fått jobba med kulturfastigheter. Det finns sällan några färdiga lösningar och nästan alla projekt bjuder på överraskningar. Jag gillar när man får tänka till lite för att komma på bästa sättet att lösa ett problem, säger Jonny.

Kan du nämna några projekt som du är särskilt stolt över under din tid på Stångebro Bygg?
– Uppdragen i Linköpings slott, Slotts- och domkyrkomuseet och Sankt Larskyrkan är omfattande och utmanande projekt som krävt en hel del unika lösningar. Projekten på slottet pågick under flera år och i olika omgångar. Dåvarande landshövdingen Björn Eriksson var mycket intresserad av renoveringen och kom ofta förbi och pratade med oss.

– I Sankt Larskyrkan skulle vi bland annat flytta den stora orgeln och transportera läktarbarriären, med en drygt 14 meter lång väggmålning på. Vi byggde en specialställning för förflyttningen, som krävde 20 man för att rulla under mycket stor försiktighet. Att få detta på plats till slut, med specialkompetens från ett lyftföretag, var ett moment då vi alla höll andan. Ingen vanlig dag på jobbet precis! När kyrkan återinvigdes av biskop Martin Modéus fick vi som jobbat med renoveringen ta emot applåder. Då sträckte man lite på sig.

– Det känns kul att visa barnbarnen alla kulturfastigheter man varit med om att renovera här i stan.

Gamla byggnader kan gömma hälsningar från förr. Har du hittat något spännande någon gång?
– Under arbetet med Linköpings slott, som är landets äldsta profana byggnad med delar från 1100-talet, var även länsantikvarien med och grävde i marken. Bland annat upptäcktes en gammal tjänstetrappa som varit dold och länsantikvarien hoppade ner där och blev biten av någon mystisk insekt, så att hon faktiskt blev sjuk. Hon tillfrisknade som väl var. Vi hittade också flera svartråttor – men de var tack och lov döda!

Vilket är ditt viktigaste verktyg?
– Skruvdragaren klarar jag mig förstås inte utan. Sen har jag alltid min gipskniv i fickan. Den är bra till allt!

Hur vill du beskriva företagsandan på Stångebro Bygg?
– Man är mån om sina anställda och om att projekten ska bli bra. Det får ta sin tid att hitta de där unika, bästa lösningarna. Jag känner att jag får tänka till och att det finns utrymme för olika synsätt. Det är också en bra stämning mellan olika entreprenörer i projekten. Alla hjälps åt på ett naturligt sätt. Att jag varit kvar i 25 år säger nog allt om hur bra jag har trivts på det här företaget!

Vad tar du med dig som minne efter dina år på Stångebro Bygg?
– Det kommer nog att kännas tomt den första tiden, utan arbetskamraterna och det vardagliga pratet runt fikabordet. Vi har en väldigt bra gemenskap på jobbet. Vi som är äldre har erfarenhet och rutin men fullärd blir man aldrig. Och det händer faktiskt att de som är yngre kommer med nya idéer som vi gamla uvar tar till oss, ha ha.

Vad väntar nu, när du inte behöver passa några arbetstider längre?
– Jag har en sommarstuga i Loftahammar att ta hand om, där även sönerna med familjer trivs. En av dem hade faktiskt sitt bröllop i trädgården där. Och så måste jag försöka hålla kroppen i gång även på vintern. Det får blir Friskis & Svettis ett par gånger i veckan!

 

Kollegan Bengt Eklund om Jonny

”Det är alltid roligt att jobba ihop med Jonny. Han är prestigelös och kreativ. Han har en del uttryck för sig. Till exempel: Vi får trolla lite. Alltså hitta speciallösningar. Och så gör vi det och då blir det bra. Sen kommer han ju från Rimforsa och använder en del underliga ord. Fnasker till exempel som betyder knarrar.”

Foto: Zandra Erikshed

Fortsätt läsa

En intressant höst 

En intressant höst 

Valdagen har passerat och det blev precis så jämnt som många av oss hade gissat. Nu påbörjas det krävande arbetet att bilda en handlingskraftig regering, vilket vår bransch och hela landet behöver.

För Stångebro Byggs del har hösten inletts med optimism, trots det svåra omvärldsläget. Projekten rullar på, vi startar en hel del nytt och förfrågningarna är många. Samtidigt ser vi en sällan skådad prisökning – både vad gäller material och elkostnader. Ingen vet i nuläget hur utvecklingen blir på kort eller lång sikt. Därför gäller det att förbereda sig på olika scenarier.

Viktiga satsningar
Oavsett allt som sker så fortsätter vi med det som är viktigt för företaget. Ett exempel är vårt alltmer intensifierade hållbarhetsarbete. Nyligen genomförde vi, via Almi, en kick-off där vi diskuterade varför vi gör detta och vad vi har för mål. I nästa steg kommer det att bli en input i vårt hållbarhetsprogram. Vi har också tagit beslutet att göra en klimatberäkning av vår verksamhet vartannat år. Arbetet med 2021 pågår nu och nästa blir år 2023. Vi fortsätter även med våra internutbildningar där vi genomfört fukt och brand. Under hösten står akustik på tur.

Nya och pågående projekt
För drygt tio år sedan genomförde vi en omfattande ombyggnation av IFS-huset i Mjärdevi, Linköping. Nu är det dags igen, då vi i första steget tar oss an ett av våningsplanen. I den här häftiga byggnaden kommer det framöver finnas lediga lokaler för uthyrning. Kontakta gärna Mannersons Fastigheter vid intresse. I Vadstena har vi fått ett uppdrag av Statens fastighetsverk och i Linköping genomförs en ombyggnation för Knowit på Klostergatan. Många andra projekt rullar på, bland annat kv. Emiren – en omfattande ombyggnation i hörnet Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan i Linköping, där Länsförsäkringar Östgöta är beställare. 

Här blir det nytt tak på kv Emiren där vi totalrenoverar husets elva lägenheter och tre lokaler. Dessutom kommer det bli nybyggda lägenheter på vinden. 

Framtidstro i en turbulent tid
Strax innan semestern gick vi ut med nyheten att Stångebro Bygg nu är en del av Rotundagruppen, som består av ett antal välrenommerade företag verksamma runt om i landet. Arbetet med att lära känna varandra har resulterat i gemensam utbildning för våra projektledare. Ambitionen är hög och vi ser alla fram emot vår framtida resa tillsammans.

Snart är det dags för Tappra Barns stora gala, ett initiativ som skänker ljus och hopp. Stångebro Bygg är guldpartner och vi utser om igen Årets arbetsgivare bland många fantastiska företag och organisationer. Stay tuned!

Jag önskar er alla en fin höst!
Benny Valtersson

Vd Stångebro Bygg

PS. Som alltid – tveka inte att kontakta mig om du vill bolla idéer och projekt! Ring eller maila benny.valtersson@stangebrobygg.se. Vi hörs!

Fortsätt läsa

Ny ägarbild och Årets arbetsgivare

Ny ägarbild och Årets arbetsgivare

Vi har precis publicerat en rykande färsk nyhet. Faktiskt en av de största och viktigaste under Stångebro Byggs historia. Nu är vi en del av Rotundagruppen – ett antal välrenommerade företag verksamma runt om i landet. Vi har alla en sak gemensamt, nämligen ambitionen att fortsätta utvecklas inom renoveringar och ombyggnationer, inte minst då det handlar om anrika kulturbyggnader.

Att utvecklas tillsammans
Under årens lopp har vi fått flera förfrågningar om uppköp eller samgåenden, men det har aldrig känts aktuellt. Egentligen av en enda anledning – vi ägare har inte haft målsättningen att sälja företaget. Det är inte den tanken som har drivit oss. Men i det här fallet var det något som väckte vårt intresse, bland annat möjligheten att bli delägare i Rotundagruppen. Men i första hand handlar det ändå om att vi är solida företag som liknar varandra och tänker på samma sätt. Då är det betydligt enklare att finna en personkemi som leder vidare. Vi vill ständigt bli bättre och siktar framåt. Viktigt är att kunna lära av varandra och dra nytta av varandras projekt. Det gör oss starkare, vilket är tryggt för både kunder och medarbetare.


Fr. vänster Thomas Jansson, Johan Lindberg, Fredrik Engvall och Benny Valtersson.

Samma företag – samma medarbetare
Men i allt detta som händer så är det en sak som jag vill lyfta fram. Vi är fortfarande samma Stångebro Bygg. Samma engagerade gäng som ni alltid möter i olika sammanhang. Skillnaden är bara att vi nu har större muskler och kan åta oss mer omfattande uppdrag. Så tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill bolla projekt. Vi är mer taggade än någonsin!

Årets arbetsgivare 2022
Självklart fortsätter vi att vara guldpartner till stiftelsen Tappra Barn, som arbetar för barns och kvinnors rätt till en trygg tillvaro. Nu är det hög tid att nominera företag och organisationer till Årets arbetsgivare 2022. Det kanske är just din arbetsplats som får stå i rampljuset vid den festliga galan i november. Eller någon annan som du vet är värd att uppmärksammas. Storlek eller bransch har ingen betydelse, men det ska finnas en koppling till Linköpingsregionen. Maila in ditt förslag med en kort motivering till info@stangebrobygg.se. Det ser vi fram emot!

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar! Själv ska jag koppla av efter vårens intensiva månader med båtturer och golf.

Benny Valtersson
Vd Stångebro Bygg

PS. Stångebro Bygg har semesterstängt vecka 29–31, men jag är alltid nåbar på 073-314 20 60 eller benny.valtersson@stangebrobygg.se.

Fortsätt läsa

  • 1
  • 2